Екскурзија

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности услуге извођња екскурзија за ученике ОШ „ Младост „ у Вршцу у 2020. години, као најповољнији понуђач изабран је СТУП „ Вршац „ А.Д. Вршац за све екскурзије. 

Опште услове путовања изабраног понуђача можете погледати:
 
За СТУП „ Вршац „ А. Д. Вршац 

Дана 15.03.2020. године Влада Републике Србије донела је Одлуку о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије ( „ Сл. Гласник РС „ бр.29/2020 ) на основу које су од понедељка 16.03.2020. године установе образовања и васпитања престале са радом а настава се одвија на даљину до краја шк. 2019/2020. године.
Будући да Уговори закључени ради реализације екскурзија ученика у 2020. години нису отпочели са реализацијом од стране уговорних страна, констатовано је да су после закључења Уговора наступиле околности које се нису могле превидети у време закључења уговора и због којих се више није могла остварити сврха уговора, будући да екскурзија спада у остале облике образовно-васпитног рада и да се спроводи у време наставне године, а не у време школског распуста, те полазећи и од обавезе очувања безбедности и здравља ученика имајући у виду да је у Републици Србији и даље на снази епидемија заразне болсти COVID-19,  Наручилац и Давалац услуга споразумели су се да се Уговори раскину.
У том смислу раскинути су споразумно уговори о организацији: тродневне екскурзије за ученике 2. разреда на дестинацији Дивчибаре, тродневне екекурзије за ученике 1-3 и 3. разреда на дестинацији Опленац, дводневне екскурзије за ученике 5. разреда на дестинацији Палић, дводневне екекурзије за ученике 6. разреда на дестинацији Опленац и једнодневне екекурзије за ученике 7. разреда на дестинацији Београд. Споразумни раскид закључен је јуна 2020. године.
 
На основу поновне сагласности родитеља једини уговор који је остао на снази је Уговор о организацији тродневне матурске екекурзије за ученике 8. разреда шк.2020/2021. године чији је термин реализације 02.09.-04.09.2020. године.

Међутим, због лоше епидемиолошке ситуације изазаване вирусом Covid-19, а полазећи од препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја и на основу сагласности родитеља, термин реализације ове екскурзије померен је за 09.04-11.04.2021. године, о чему је закључен анекс уговора.

Термин реализације екскурзије, начин и услове плаћања и програм путовања за тродневну матурску екскурзију за ученике 8. разреда шк.2020/2021. године можете погледати овде.
 
Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај