Географија на даљину

5.РАЗРЕД-раде они ученици који нису радили у еучионици.Тест је из два дела.
Тест за 5- 1.део теста
тест за 5- 2.део теста
Тест предати до 11 часова.

5.РАЗРЕД
Ученици 51 и 53 који немају приступ еучионици,моћи ће урадити проверу наставне теме  Атмосфера у понедељак од 10  часова.
5РАЗРЕД
Тест Атмосфера постављен у Е-учионици.Моћи ћете приступити у петак,22.5. од 10 часова.
6.РАЗРЕД
Тест Регионална географија Европе постављен у е-учионици за 25.5. од 10 часова.
7.РАЗРЕД
Душтвено-економске одлике Аустралије и Океаније.Нови Зеланд (уџбеник,ТВ час)
8.РАЗРЕД
задаци за поједине учењнике постављени у Гугл учионици.

5.РАЗРЕД- Решење теста Биљни и животињски свет

5.РАЗРЕД (14.5.-20.5.2020.)
ОБАВЕШТЕЊЕ-Ученици који нису приступили изради теста који је био најављен и они који нису до сада имали приступ у Е-учионицу,радиће проверу која ће бити постављена на школском сајту сутра,15.5. у 10 сати.
За следећу проверу поновите  наставну тему Ваздушни омотач Земље (атмосфера,време,клима)

6.РАЗРЕД,
Лекција број 9 (14.5.-20.5.2020.)
ОБАВЕШТЕЊЕ-Контролни задатак ће бити постављен сутра,15.5. у Еучионици од 10.Они ученици који нису имали приступ Е учионици до сада,имаће у 12 сати постављен задатак на школском сајту.
Нова лекција за наведени период Друштвено-географске одлике и регионална подела Европе стр.167-177.
7.РАЗРЕД,Лекција број 9 (14.5.-20.5.2020.)
Природне одлике Аустралије и Океаније
уџбеник,стр. 180-189, ТВ час 

8.РАЗРЕД, Лекција број10 (14.5.-20.5.2020.)
Србија у савременим интеграцијским процесима(уџбеник,стр.179-184,препорука час са ТВ)
ОБАВЕШТЕЊЕ за ученике који нису успели да предају тест у среду,нови тест ће бити постављен у понедељак од 10.сати)

5.РАЗРЕД, Лекција број 8
( 4.5.-9.-5.2020)
Угроженост и заштита биљног и животињског света на Земљи

6.РАЗРЕД,Лекција  број 8 
( 4.5.-9.-5.2020.)
Клима и биљни свет Европе

7.РАЗРЕД, Лекција број  8
( 4.5.-9.-5.2020.)
Бразил
Аргентина

8.РАЗРЕД, Лекција број 9 ( 4.5.-9.-5.2020.)

Индустрија-задаци 2

5.РАЗРЕД,Лекција 7 (29.4.-6.5.2020.)
Распрострањеност биљног и животињског света
На основу штампаног (154-161.стр.)/ дигиталног уџбеника уместо теза,можете направити табелу као у прилогу,а области простирања нађите на карти света( можете додати још колону области простирања и навести у табели.
http://osmladostvrsac.nasaskola.rs/files/ONLINE/Географија/%D0%9F%
D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D0%
B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0.docx


6.РАЗРЕД, Лекција 7 (29.4.-6.5.2020.)

Природне одлике Европе-Воде Европе
штампани уџбеник 164-166.стр.час на ТВ од 29.4.дигитални уџбеник за оне који могу да користе.
Пронаћи на карти најзначајније реке за сваки слив.Научити основне податке о најважнијем речно-каналском пловном путу.Којим сливовима припадају реке Србије,и које су то реке?Које врсте језера имамо по постанку басена и који су њихови представници у Европи?

7.РАЗРЕД,Лекција број 7(29.4.- 6.5.2020.)
Друштвено-економске одлике Јужне Америк

У школску свеску издвојити најважније одлике становништва,насеља,природних богатстава,привреде и политичке поделе Јужне Америке
из уџбеника,стр.167-173.и други део ТВ часа датог у претходној лекцији.
.
8.РАЗРЕД,Лекција број 8 ( 29.4.-6.5.2020.)
Срби ван граница Србије

уџбеник,стр.171-176. и часови на телевизији од 14.и 16.4.2020.-mojaskola.rtsplaneta.rs-видео снимак

5.РАЗРЕД,Лекција 6 
(22.4.-29.4.2020.)
http://osmladostvrsac.nasaskola.rs/files/ONLINE/Географија/%D0%88%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0%205..docx


6. РАЗРЕД,Лекција број 6(22.4.-29.4.2020.)
Природне карактеристике Европе-разуђеност обала и рељеф
штампани уџбеник 155-159.стр.,атлас, дигитални уџбеник
Обрадити наведену лекцију и решити све задатке у њој,пронаћи географске објекте на физичкој  карти Европе.

7.РАЗРЕД, Лекција број 6(22.4.-29.4.2020.)
Задаци за рад у Гугл учионици

5.РАЗРЕД, 
Лекција број 5
Воде на копну-издани и  реке
Задатак у е-учионици

6.РАЗРЕД,
Лекција број 5 
Регионална географија Европе-Географске регије,географски положај,границе и величина Европе
задатак у е-учионици

7.РАЗРЕД, Лекција број5 

Мексико

8.РАЗРЕД,Лекција  број 7
http://osmladostvrsac.nasaskola.rs/files/ONLINE/Географија/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC.pptx


8.РАЗРЕД,Лекција  број 6
 http://osmladostvrsac.nasaskola.rs/files/ONLINE/Географија/%D0%A2%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%90.pptx


8.РАЗРЕД,Лекција  број 5 
http://osmladostvrsac.nasaskola.rs/files/ONLINE/Географија/saobracaj.PPT

5.РАЗРЕД, 
Лекција 4 (6.4-14.4.2020)  
http://osmladostvrsac.nasaskola.rs/files/ONLINE/Географија/%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0.pptx

Користити  текст из уџбеника,презентацију,атлас,ТВ час.Прво проучите карактеристике  Светског мора,облике разуђености обале ,па после особине и кретање воде Светског мора.

6.РАЗРЕД,Лекција 4 (6.4-10.4.2020)   
 Држава и интеграциони процеси
Политичко-географска карта Европе и света после Другог светског рата                ( уџбеник, стр.133-139)
1.Које државе су престале да постоје, а које настале у Европи у наведеном периоду?
2.Шта је колонијализам,. Деколонизација и неоколонијализам?
3.Које су промене претрпели остали  континенти света-напиши тезе.
Интеграциони процеси
  ( уџбеник,стр.137-142,ТВ час од 8.4. www. mojaskola.rtsplaneta.rs)
1 Шта су интеграције?
2.Којој врсти интеграција припадају :Европска унија,Уједињене нације,Северноатлантски пакт?
3.Наведи основне чињенице о наведеним интеграционим групама.
4.Покушај да пронађеш податак да ли је Србија члан неке од наведених група?

7.РАЗРЕД, Лекција 4 (6.4-10.4.2020)    
Средња Америка
Проучити текст из уџбеника,приложену презентацију и погледати још једном ТВ час о Средњој Америци(  mojaskola.rtsplaneta.rs). Написати тезе у свеску инацртати схему висинске зоналности на основу података.
http://osmladostvrsac.nasaskola.rs/files/ONLINE/Географија/srednja%20amerika.PPT

8.РАЗРЕД, Лекција број 4 (6.4-10.4.2020)                                                                                                                                                                                                                                                                             
ТЕШКА И ЛАКА ИНДУСТРИЈА
У школској свесци урадити следеће задатке:
1.У чему је разлика између тешке и лаке индустрије?
2.Како се дели тешка, а како лака индустрија? ( направи табеле)
3.Поред сваке гране индустрије упиши 2-3 производа те индустрије и индустријски центар.
4.Које гране тешке и лаке индустрије имају већину сировина код нас,а које не?
5.Како се дели металска индустрија према врсти производа?
6.Који фактори утичу на размештај прехрамбене, а који на размештај дуванске индустрије?
7.Процени које гране индустрије имају добру перспективу за развој код нас?Наведи кратко образложење.
 


5.РАЗРЕД, Лекција  број3 (30.3.-4.4.2020.)
http://osmladostvrsac.nasaskola.rs/files/ONLINE/Географија/Klimatski%20%C4%8Dinioci%20i%20tipovi%20klime.pptx
Домаћи задатак је на последњем слајду презентације.Није потребно да шаљете на мејл,само напишите у свеске.
Час на ТВ:Атмосфера-клима

6.РАЗРЕД,Лекција број 3 (30.3.-4.4.2020.)

Држава и интеграциони процеси
Задаци
1.Прочитати лекције које су дате од 119. до 132.стране.За појмове који су у тексту подебљани,пронаћи кључне речи које их објашњавају и подвући.
После можете и записати у свеску,кад имате времена.
2.Уз одређене поделе дати су примери држава.Пронађите  те државе на политичкој карти света,па онда покушајте наћи још неки пример који има дату карактерисику.
3.Преко ових нових појмова опишите државу коју сте добили да радите у пројектном задатку у првом полугодишту (математички положај смо већ одређивали).
За податке о држави користите и друге изворе информација  ( енциклопедије,атласе,интернет)

7.РАЗРЕД,Лекција  број 3 ( 30.3.-4.4.2020,)
http://osmladostvrsac.nasaskola.rs/files/ONLINE/Географија/%D0%94%D1%80%
D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BA%
D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B4%D0%
BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%
D0%B5%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5.docx


8.РАЗРЕД, Лекција  број 3 ( 23.3.-27.3.2020.)

ИНДУСТРИЈА-РУДАРСТВО И ЕНЕРГЕТИКА
1.Прочитати текст из уџбеника,погледати презентацију о рударству и на основу тога написати тезе у школској свесци.
2.На основу текста о енергетици одговорити на питања у свеску:
- Који енергетски извор је главни у производњи електричне енергије у Србији?
- Када и где је изграђена прва хидроелектрана у Србији?
-У чему је предност водних снага у односу на остала фосилна горива код производње електричне енергије?
- Који обновљиви енергетски извори се данас све чешће користе?
-Који енергетски извор је карактеристичан за Јужни Банат?
- Наведи највеће потрошаче електричне енергије.
3.На немој карти означити хидроелектране,термоелектране и налазишта фосилних горива.
http://osmladostvrsac.nasaskola.rs/files/ONLINE/Географија/rudarstvo.pptx5.РАЗРЕД. Лекција 2 (23.3.-27.3.2020.)
Наставна тема: Атмосфера
Време  и временски (метеоролошки) елементи 

После гледања ТВ емисије,прочитати текст у уџбенику  (98-107.стр.) уз обраћање пажње на слике,цртеже,табеле.Погледати приложену презентацију  у Pоwer Point-у  о атмосфери.
У школској свесци урадити задатке који су на 5.и 7. слајду.Преписати табелу која је на 9.слајду.
Урадити задатак ГЕОМАТ на 102.стр.у уџбенику .
Ако нисте упамтили задатак са ТВ часа,поновићу.
Израчунај температуру на 2000 m.,ако је на 500 m 20°C.Температура опада на сваких 100 m за 0,6°C или  за 6°C на савких 1000 m.
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК-У наредних месец дана истражите како су људи некад предвиђали време,како  биљке и животиње,или друге појаве из природе предсказују време.Можете размењивати информације са друговима и другарицама из разреда,па на крају направити неку презентацију о томе.Кад завршите пошаљите на моју мејл адресу.Не журите,имате довољно времена.

http://osmladostvrsac.nasaskola.rs/files/ONLINE/Географија/ATMOSFERA.pptx

6.РАЗРЕД,Лекција 2 ( 23.3.-27.3.2020.)
Привреда-систематизација градива
Задатак1.Наведена су  занимања:режисер,шумар,масер,хемијско-технолошки техничар,конобар,композитор,стоматолог,водоинсталатер, зидар,сточар,пилот,прехрамбени техничар.Разврстај их : а) по секторима делатности;                  б) у производне и непроизводне( услужне) делатности; в) у привредне и ванпривредне делатноси.Одговор до наредне среде пошаљите на мејл наведен на почетку.


7.РАЗРЕД, Лекција 2 (23.3.-27.3.2020.)
1.Азија,Африка-систематизација,час на ТВ
2.Код Лекције1.у радовима ученика који су слали ( није требало),најважнији садржај-рељеф,већина ученика није урадила,па молим да на то посебно обратите пажњу.
3.Ученици 7-1 да опишу природне одлике( рељеф,климу ,воде,биљн и животињски свет) Кордиљера,ученици 7-2 да опишу природне одлике Апалача, а ученици 7-3 природне одлике низија Северне Америке,прегледно,читко,својим речима и да пошаљу на мејл vesnatomic.m@gmail.com. до наредне среде.


8.РАЗРЕД, Лекција 2 /23.3.-27.3.2020.)
Пољопривреда
Питања за понављање:
-Шта је пољопривреда и како се дели?
-Који су природни а који друштвени услови за развој,колико су повољни?
-Каква је разлика између интензивне и екстензивне пољопривреде  ( земљорадња и сточарство)?
-Која врста биљака је најзаступљенија у укупним засејаним површинама?
-Које индустријске биљке се највише гаје?
-По којим врстама воћа је Србија чувена у свету?
-Које су домаће расе животиње заступљене у Србији,а које стране расе их замењују?
-Наведи проблеме виноградарске производње.


5.РАЗРЕД, Лекција број 1 (16.3.-21.3.2020.)

Обликовање рељефа деловањем унутрашњих и спољашњих сила
-Погледати емисију на РТС3 која говори о настанку рељефа.
-Прочитати текст у уџбенику о рељефу од 79.-92.стр. подвлачећи кључне реченице.
- На сајту https://.geografijazasvakoga.weebly.com пронађите Power point презентације  за 5.разред-Унутрашње силе и Спољашње силе и погледајте,боље ћете разумети.Користите и електронски уџбеник,уколико сте успели да отворите.
-У школској свесци наставите писање мапе ума коју смо почели на претходном часу(стр.79-80).Код унутрашњих сила( Настанак планина) наведите како се зову покрети који стварају крупне облике рељефа,и који су то облици.Примере наведене у уџбенику пронађите на физичкој карти света.
-Код Обликовања рељефа деловањем воде и ветра, након читања и гледања презентација ,попуните рубрике ГЕОСАЗНАЊЕ у уџбенику,па после у школској свесци направите табелу са три колоне:спољашња сила,ерозивни облик( те силе),акумулативни облик,нпр.река-речно корито,речна долина,водопад-алувијална раван,делта,ада, где преписујете облике из попуњених схема Геосазнања.
-Код учења посебно обратите пажњу на облике рељефа који настају деловањем унутрашњих сила и речну ерозију и акумулацију.Битно је да уочите  разлику у начину деловања унутрашњих и спољашњих сила.Присетите се још неког примера како човек мења рељеф и наведите у свесци (могу и конкретни примери које пронађете на интернету).
-Пошто овде има много нових појмова,тек кад будете сигурни да сте већину савладали,покушајте урадити тест уз градиво,па онда проверите решење.

6.РАЗРЕД, Лекција број 1 (16.3.-21.3.2020.)

ПРИВРЕДА
-Прочитај текст  о одрживом развоју на 111-112.страни.
-Реши задатке на 113.стр.
-Напиши причу, обави интервју са одраслом запосленом особом,опиши конкретно послове којима се бави,који је то сектор,које ресурсе користи при раду,које друге делатности су битне за обављање тог посла.
-Подсети с на појмове,поделе које смо училиу теми о  привреди и онда реши тест на 115-117.страни.

7. РАЗРЕД, Лекција број 1 (16.3.-21.3.2020.)

Северна Америка
-Природногеографске одлике:разуђеност обале и рељеф
-Шта обухвата Северна Америка у природном погледу? Облике разуђености пронађи на физичкогеографској карти.Издвој у школској свесци главне рељефне целине,нађи их на физичкогеографској карти и уочи главне одлике.
-Уради задатке у радној свесци (85-90).
Природногеографске одлике:клима,биљни и животињски свет,хидрографија
-Пронађи највеће реке Северне Америке,одреди којим сливовима припадају.Које реке су пловне,а које су погодне за производњу електричне енергије? Наведи највећа језера,каква је сличност канадских језера и река?
-Који климатски фактори утичу на климу Северне Америке? Напиши који типови климе су заступљени кад идемо од југа ка северу континента,а поред климе нпиши које биљне заједнице јој одговарају.Наведи карактеристичне животиње  које живе у Северној Америци,којој природној зони припадају?
- Уради задатке у радној свесци (91-94).

8.РАЗРЕД, Лекција број 1 (16.3.-21.3.2020.)

Гране пољопривреде(118-124)
-Прочитати текст,у свесци направити мапу ума-гране пољопривреде,за сваку грану навести најважније производе.Анализирати графиконе и дијаграме, закључак написати у свесци.Навести разлике између интензивног и екстензивног сточарства.На немој карти,користећи податке о заступљености појединих биљака и животиња,код одговарајућег рејона(области) нацртати адекватан знак( воће,житарицу,домаћу животињу..).
Шумарство( 125-128)
-Шта је шума?Колико је наше шумско богатство? Који предели су најпошумљенији?У чему се разликују природне, полуприродне и плантажне шуме?Каква је структура шума код нас? Које две врсте дрвећа су најзасупљеније? За шта се користе шуме? У чему је њихов значај? Какав је висински распоред  шума? Напиши одговоре у свеску.


За све додатне информације можете се обратити предметном наставнику на мејл vesnatomic.m@gmail.com
Географски сајтови који вам могу користити код савлађивања градива:

https://geografijazasvakoga.weebly.com
https://www.nationsonline.org/                   
https://www.worldatlas.com/
https://www.geografija.in.rs/
https://www.nationalgeographic.rs/

Желим вам да будете здрави и весели,а све ово  лако ћете савладати!
 Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај