Хемија на даљину

На овој страници ће бити материјали за рад и задаци које ви радите. Сва питања,нејасноће,као  и своје радове шаљите на violetakerkez65@gmail.com
8.Разред

Лекција 1:Алкохоли

Пратити лекције на ТВ-у


https://www.slideshare.net/bibutor/alkoholi-32474
Урадити из уџбеника  задатке на страни 143 и 149.  Урадити у свесци. Можете послати на мејл.
Свеске ћу прегледати када се крене у школу


7.Разред
Пратити на ТВ-у лекције

Лекција 1: Понављање раствора
http://ttps://www.youtube.com/watch?v=0EE5J4f9x4g&list=PL0C8un63omWi7y19bULY-j85ayXAscy_k&index=23

https://www.sites.google.com/site/epruveticaki/nastava-hemije/7-razred/7-4-homogene-smese---rastvori/7-4-1-rastvori-i-rastvorljivost


Задаци за вежбање-до понедељка урадити. Рок 12 часова
http://osmladostvrsac.nasaskola.rs/files/Предмети/Хемија/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%90.docx23.03.-29.03. 2020.
8. разред

 Здатак за ову недељу је да пратите лекције на ТВ-у среда и петак у 15.00 (проверите време на РТС-у),напишете тезе у свесци из уџбеника страна 150- 156. Урадити домаћи из уџбеника 152. страна и 156.Ако дају и задатке на ТВ-у и то урадити
 Ево материјала:
https://www.slideshare.net/bibutor/karboksilne-kiseline-32509427

https://www.youtube.com/watch?v=RFHTlHcRd2I&list
Ево линкова за лабораторијске вежбе. Може да вам користи

http://logos-edu.rs/dodatni-sadrzaj/252/multimedija-hemija-8
Погледати Органска једињења са кисоником видео 3 и 4


7. разред-задаци
Задатак је да пратите ТВ лекције - среда у 12.40(проверити време). ако се даје домаћи у лекцији урадити га до недеље 29. 03.2020.
Наставна јединица је Процентни састав раствора
Написати тезе у су свесци страна 129. и 130. Има примера урађених задатака.За домаћи страна 132 уџбеник
Напомена за наставну јединицу : када се додаје вода,раствор се разблажује,а ако се додаје супстанца или испарава вода,онда се раствор концентрује. Ако се дода вода мења се само маса раствора, а ако се додаје супстанца,мења се маса растворене супстанце и маса раствора.
Материјал:
https://www.youtube.com/watch?v=ZmvK4NlUQv8&list


https://www.slideshare.net/bibutor/maseni-procentni-sastav-rastvora

Можете погледати и на сајту Штребер


30.03-03.04. 2020.

8. разред
За ову недељу су следећи задаци:
-Пратите наставне јединице на РТС3 каналу,среда и петак у 15 часова.
-Извући тезе о естрима страна 160 уџбеник
-урадити радни листић са киселинама
материјал
http://osmladostvrsac.nasaskola.rs/files/ONLINE/Хемија/karb.%20kiseline.docx
радни листић карбоксилне киселине


http://osmladostvrsac.nasaskola.rs/files/ONLINE/Хемија/Karb.%20kiseline%20za%202.docx ( радни листић за 2)

Естри

https://www.slideshare.net/bibutor/estri2015
Опште формуле органских јединјенја са кисеоником
http://osmladostvrsac.nasaskola.rs/files/ONLINE/Хемија/organska%20jedinjenja%20sa%20kis..docx

Рок за предају радова је четвртак 18.00 часова

7. разред

Задаци су следећи :
-Погледати наставну јединицу на РТС3 каналу среда у 12.40 часова
-урадити радни листић са растворима
http://osmladostvrsac.nasaskola.rs/files/ONLINE/Хемија/rastvori%20ve%C5%BEbanje%201.docx

 Подсетник за растворе
http://osmladostvrsac.nasaskola.rs/files/ONLINE/Хемија/procenat%20najva%C5%BEniji%20pojmovi.docx

Лакша група
http://osmladostvrsac.nasaskola.rs/files/ONLINE/Хемија/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8.docx


Рок за предају је субота 16.00 часова


07.04.-10.04. 2020.

8. Разред

Домаћи задатак:
-
погледати лекције на РТС каналу среда и петак (8.04. и 10.04.) у 15 сати,записати важније податке
-Извући тезе из уџбеника стр.174 Масти и уља и 178. угљени хидрати
У тезама  треба да стоји код масти и уља:(-Улога,налажење и добијање,шта су,општа формула,подела,физичка својства,хемијска својства (естерификација,сапонификација,хидрогенизација) -написати хемијске једначине сапонификације и хидрогенизације,нацртати честицу сапуна и  процес прања,шта су сапуни
Тезе угљени хидрати-улога и налажење-шта су-подела-физичка својства-једначина фотосинтезе

 као помоћ у тезама погледати:
 
сајт Штребер,лепо је обрађено са пуно примера
Урадити питања са 173.стране
https://www.shtreber.com/masti-ulja

https://www.shtreber.com/ugljeni-hidrati
 
Домаћи предати у Гугл учионици 14.04.2020.
7.разред
Домаћи задатак

 -Погледати на РТС каналу наставну јединицу- Хемијске реакције,среда 08.04.2020 у 12.40 часова и написти најважније податке
-Извући тезе из уџбеника страна 142-144
-допунити тезе са сајта Штребер(лепо је урађено и има доста примера)
-урадити питања са 144. стране из уџбеника
-урадити тезе о Закону одржања масе-дефиниција,ко је открио,пример са 146. стране

https://www.shtreber.com/zakon-o-masi

https://www.shtreber.com/hemijske-reakcije

Домаћи предати  у Гугл учионици 14.04.2020


Домаћи задатак  (14-16.04.2020.)

7. разред
1. Задатак је да са сајта Штребер напишете најважније податке из наставне јединице Хемијске једначине
2.  На сајту Пхет колорадо треба да вежбате сређивање( изједначавање) хемијских једначина кроз игру. Постоје 3 нивоа. Урадити 4 једначине из првог нивоа,4 из другог и 2 из трећег нивоа. Те једначине написати у свесци.
Гледати лекцију на РТЦ каналу 15.04.2020. у 12.40 сати  

https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-chemical-equations/latest/balancing-chemical-equations_en.html
https://www.shtreber.com/hemijske-jednacine

8. разред

Погледати видео Супер школе и записати најважније податке из лекције:
-Примере за моносахариде,дисахариде,полисахариде и из чега се састоје
-налажење у природи
-опште формуле за хексозе,дисахариде и полисахариде
-подела моносахарида
-једначине хидролизе сахарозе и скроба
-структурна формула глукозе и фруктозе
-доказ скроба и моносахарида
-разлика скроба и целулозе и примена
-Погледати огледе 4 и 5 На Логосу  Биолошки важна једињења

https://www.youtube.com/watch?v=h39hQpK1hCg&list=PL0C8un63omWiTwKr_fY_vWASXWTG_FxfP&index=32


http://logos-edu.rs/dodatni-sadrzaj/252/multimedija-hemija-8


Рок је 21.04.


 


21.04-25.04. 2020.

7. разред
 РТС час-Хемијска израчунавања  22.04. 2020. у 12.40
Закон сталних односа маса
https://www.shtreber.com/zakon-stalnih-odnosa-masa

Са сајта  Штребер написати у свесци :
1.дефиницију закона
2.Ко је открио закон
3.написати пример1 са штребера
4 Урадити примере 5,6,7, са Штребера
Урадити за домаћи примере из уџбеника1.,2. 3. и 4. задатак страна  153. Релативне атомске масе узети из периодног система. Пратити примере са сајта Штребер

8.разред
Ове недеље без домаћег задатка због пробног пријемног
Скрипта за пријемни-најважнији појмови за 7. и 8. разред

http://osmladostvrsac.nasaskola.rs/files/ONLINE/Хемија/%D0%9D%D0%B0%D1%98%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%98%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82.docx


 


Задаци за недељу 27.04.-3.05.2020.

7. разред
Количина супстанце,моларна маса
Задатак је:
-да погледате прошлу наставну јединицу са РТС-а Хемијска израчунавања први део(први линк).
-Записати у свесци све примере који су дати(има понављања битних ствари).
-Урадити задатке за вежбање који су постављени
-за боље разумевање,погледати и лекцију Супер школе(други линк)
рок је 30.04. четвртак

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1412244/531/os7-xemija-izracunavanje-u-xemiji-prvi-deo

https://www.youtube.com/watch?v=-Qe2ebuc5s8&list=PL0C8un63omWi7y19bULY-j85ayXAscy_k&index=288.разред
Амино-киселине и протеини

У свесци написати следећим редом са следећег линка
https://www.slideshare.net/bibutor/bioloki-vana-organska-jedinjenja-amino-kiseline-i-proteini

-општу формулу амино-киселина
-функционалне групе амино-киселина
-појам есенцијалне амино.киселине
-алфа амино киселине и колико их има
-формулу глицина и аланина са називима
-грађење пептидне везе-једначина и формула пептидне
Протеини
-шта су по саставу и из чега су састављени
-храна богата протеинима
-улога протеина са примерима
-подела према сложености
-подела према овлику и растворљивости са примерима
Денатурација-појам и примери
-структура протеина
-доказ протеина
 Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај