Распоред школског звона

 
РИТАМ РАДА ШКОЛЕ
 
Организација наставе у актуелној епидемиолошкој ситуацији ће бити реализована по следећем распореду:
1. нижи разреди (од 1. до 4. разреда) похађаће наставу у преподневној смени; 2. виши разреди (од 5. до 8. разреда) похађаће наставу у послеподневној смени.
Сви ученици (од 1. до 8. разреда) подељени су у 2 групе (А и Б група) на нивоу свог одељења, према азбучном реду из Дневника рада, о чему ће родитељи и ученици бити обавештени од стране својих учитељица и одељенских старешина.
Сатница часова и ритам рада у нижим разредима изгледа овако: - А група почиње са наставом од 8,00 часова;

  • Б група почиње са наставом од 10,45 часова.
Смене А и Б групе ће се мењати на недељном нивоу.
Сатница часова и ритам рада у вишим разредима изгледа овако:
  • непосредна настава у школи за А и Б групу почиње од 13,30 часова;
  • непосредна настава у школи за обе групе ће се одвијати сваког другог дана у недељи;
  • група, која остаје код куће, прати наставу на даљину преко ТВ канала РТС2 иРТС3, као и путем јединствене “Онлајн” платформе “Гугл учионице”.
Место одвијања непосредне наставе – нижи разреди:
Одељење 1.1 – учионица број 1.
Одељење 1.2 – учионица број 2.
Одељење 1.3 – учионица број 3.
Одељење 2.1 – кабинет за енглески језик
Одељење 2.2 – кабинет за немачки језик
Одељење 2.3 – кабинет за математику
Одељење 3.1 – учионица 3.1
Одељење 3.2 – учионица 3.2
Одељење 3.3 – кабинет за српски језик
Одељење 4.1 – кабинет за историју/ географију Одељење 4.2 – кабинет за музичку/ ликовну културу Одељење 4.3 – кабинет за биологију.
 
Продужени боравак у школи – ученици ће бити подељени у две групе на основу сатнице непосредне наставе и биће смештени у просторије “Продуженог боравка” и “Школске библиотеке”, а у складу са мерама здравствене заштите.

Место одвијања непосредне наставе – виши разреди:
Одељење 5.1 – учионица 1.1
Одељење 5.2 – учионица 1.2
Одељење 5.3 – учионица 1.3
Одељење 6.1 – учионица 2.1
Одељење 6.2 – кабинет за српски језик
Одељење 6.3 – кабинет за енглески језик
Одељење 7.1 – кабинет за немачки језик
Одељење 7.2 – кабинет за математику
Одељење 7.3 – кабинет за историју/географију
Одељење 8.1 – кабинет за ТИО
Одељење 8.2 – кабинет за музичку/ликовну културу Одељење 8.3 – кабинет за биологију.

 Мере заштите здравља ученика и запослених
 
Непосредна настава у школи одвијаће се уз поштовање мера заштите здравља ученика и запослених:
  • родитељ проверава телесну температуру свом детету сваког дана пред полазак у школу;
  • ученици не долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру и/или имају симптоме респираторне инфекције;
  • ученици све време боравка у школи треба да носе маске – које сами набављају, редовно перу руке и одржавају физичку дистанцу од најмање 1,5 метара; - школа врши дезинфиковање просторија свакодневно према прописаним мерама; - школа је припремила простор за изоловање ученика, којима током боравка у школи појаве симптоми болести;
  • препорука је да ученици ужину доносе од куће.


ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД НАСТАВЕ
предметна настава – после подне
- једно одељење има А и Б групу од по 9 до 12 ученика
- у распоред улазе сви наставни програми са А листе и други страни језик
- настава изборних програма ГВ/ ВН се одржава „Онлајн“
- настава на каналу РТС 2 за 5. разред одржава се у термину од 09,45 до 11,25 сати
- настава на каналу РТС 3 за 6. - 8. разреда одржава се у термину од 11,30 до 13,45 сати

( ПОЧЕТАК 13,30 САТИ )
Час наставе Трајање наставног часа Трајање одмора
Од До Укупно минута Од До Укупно минута
1. 13,30 сати 14,00 сати 30 14,00 сати 14,05 сати 5
2. 14,05 сати 14,35 сати 30 14,35 сати 14,50 сати 15
3. 14,50 сати 15,20 сати 30 15,20 сати 15,25 сати 5
4. 15,25 сати 15,55 сати 30 15,55 сати 16,00 сати 5
5. 16,00 сати 16,30 сати 30 16,30 сати 16,35 сати 5
6. 16,35 сати 17,05 сати 30 ( дезинфекција учионице )

Недеља Група Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1.септембра А   01. РТС 2/3 03. РТС 2/3
Б   РТС 2/3 02. РТС 2/3 04.
2.септембра А 07. РТС 2/3 09. РТС 2/3 11.
Б РТС 2/3 08. РТС 2/3 10. РТС 2/3
3.септембра А РТС 2/3 15. РТС 2/3 17. РТС 2/3
Б 14. РТС 2/3 16. РТС 2/3 18.
4.септембра А 21. РТС 2/3 23. РТС 2/3 25.
Б РТС 2/3 22. РТС 2/3 24. РТС 2/3
5.септембра А РТС 2/3 29. РТС 2/3
  1. окт.
РТС 2/3
Б 28. РТС 2/3 30. РТС 2/3 02. окт.Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај