УЧЕШЋЕМ НА КОНКУРСИМА, ШКОЛА УНАПРЕЂУЈЕ УСЛОВЕ РАДА

Датум: 15. Oktobar 2020 17:22 Категорија: Новости

Наставили смо са опремањем школе новим школским намештајем.

Ове школске године опремили смо четири учионице новим школским клупама и столицама. Набавка је финансирана средствима добијеним од Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице одобреним из буџета АП Војводине за 2020. годину у износу од 160.000,00 динара по основу Конкурса за финансирање и суфинансирање набавке опреме установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2020. годину број: 128-451-1031/2020-01 од 20.02.2020. године („Сл. Лист АПВ „бр.11/2020) и средствима одобреним из буџета Града Вршца за 2020. годину у износу од 239.600,00 динара.Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај