НАШИ ЧЕТВРТАЦИ У МЕЂУНАРОДНОМ ИСТРАЖИВАЊУ „ПИРЛС 2021“

Датум: 12. April 2021 17:58 Категорија: Новости

Министарство провете, науке и технолошког развоја је у марту 2020. године најавило да ће 170 школа у Републици Србији и 5000 ученика четвртог разреда бити први пут укључено у нацонално истраживање о читалачкој писмености „ПИРЛС 2021“.

 

Наша школа је изабрана да буде учесник и ученици IV-1, по избору Националних координатора, били су укључени, са својим родитељима и учитељицом.
ПИРЛС (The Progress in International Reading Literacy Study) је истраживачки пројекат Међународног удружења за евалуацију образовних постигнућа (IEA) које спроводи велике компаративне студије у образовању од 1959. године.
ПИРЛС 2021 (The Progress in International Reading Literacy Study) је међународна студија која мери и упоређује трендове развоја читалачке писмености ученика четвртих разреда (узраста 10 година) и пружa зeмљaмa учeсницaмa у истрaживaњу jeдинствeну прилику дa прикупe мeђунaрoднo упoрeдивe пoдaткe o читaлaчким кoмпeтeнциjaмa учeникa у том узрасту. Такође,  овим тестирањем,  државе учеснице прикупљају податке о нивоу подстицања читања у школи и код куће, као и релевантне информације о квалитету наставе у школама.
Носиоци ПИРЛС 2021 истраживања у Републици Србију су Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.
Циљеви истраживања су вишеструки:

  • Мерење ефикасности образовања једне земље;
  • Поређење образовних система различитих система;
  • Унапређење наставе и процеса разумевања читања код ученика 4. разреда;
  • Увид у разлике између различитих система образовања;
  • Унапређење развоја и квалитета наставе.
Школа је прошла кроз све фазе припрема – обуку за координаторе, обуку за администраторе, упознавање родитеља ученика, давање сагласности, анкетирање родитеља, анкетирање учитеља и анкетирање директора. Дана 12.4.2021. године спровели смо последњу и најважнију фазу овог истраживања у складу са епидемиолошким мерама, а то је тестирање наших ученика IV-1.

Координатор тестирања – Јоана Мојсе и администратор тестирања – Гордан Капелан, овим путем се захваљују свим ученицима IV-1 разреда на изузетном стрпљењу и труду на данашњем тестирању, њиховим родитељима на пруженом поверењу у школу, њиховој учитељици Светлани Николић на свесрдној подршци и директорки Татјани Јашин – Мојсе на препознавању и унапређивању праваца развоја ОШ „Младост“.Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај