УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

Датум: 01. April 2016 09:41 Категорија: Новости

Упис ученика у први разред почиње данас, 1. априла 2016. године, и траје до 31. маја 2016. године, с тим што школе могу да врше упис и после тог датума. Ове године се уписују деца рођена у периоду од 1. 03. 2009. године до 28. 02. 2010. године. 

 

У периоду од 1. 03. 2009. године до 28. 02. 2010. године, на територији Републике Србије рођено је 69 962 деце. У школској 2016/2017. години биће више од 1200 деце која ће бити уписана у први разред у односу на школску 2015/2016. годину.

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

Да би се дете уписало у први разред, родитељи треба школи да доставе следећа докумената: извод из књиге рођених и општинско Уверење о упису (СО Вршац, канцеларија бр. 140). Уз документацију потребну за упис, родитељ доставља и доказ о здравственом прегледу детета и потврду о похађању припремног предшколског програма.

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе.

Изузетно, деца из осетљивих друштвених група могу да се упишу у школу, без доказа о пребивалишту родитеља и потребне документације.

Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

Испитивање детета уписаног у школу врше психолог и педагог школе на матерњем језику детета. Испитивање деце са моторичким и чулним сметњама врши се уз примену облика испитивања на који дете може оптимално да одговори. У поступку испитивања детета уписаног у школу, школа може да утврди потребу за доношењем индивидуалног образовног плана или додатном подршком за образовање.

Јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава школу и родитеље, односно старатеље о деци која су стасала за упис и која су уписана у школу.Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај