Музичко на даљину

 

"Muzika je najveće otkriće,veće od mudrosti i filozofije.
Ona čini čoveka plemenitijim i srećnijim,razvija u njemu ljubav ne samo prema      lepom,već i prema zajednici".

Ludvig van BetovenGradivo predviđeno za ovu nedelju ( 17.03. - 21.03. )

V RAZRED 

Muzika antike- Mesopotamija i Kina - 

Pročitati lekciju iz udzbenika muzičke kulture i zapisati nove muzičke pojmove u svesku                                                        Kao dodatak se može koristiti i e-učionica gde se može slušati muzika                                                                        vezana za ovaj period.


VI RAZRED 

Renesansa u umetnosti -

Razvoj duhovnog i svetovnog višeglasja 

Oblici vokalni i instrumentalni
Predstavnici renesanse - Kleman Žaneken,Đovani Pjerluiđi,Palestrina i Orlando di Laso

Pročitati lekciju iz udžbenika muzičke kulture i zapisati najosnovnije pojmove i predstavnike ove muzičke epohe.Kao dodatak se može koristiti e-učionica gde se može slušati muzika vezana za ovaj period i takođe se može preko interneta informisati o ovom razdoblju.

VII RAZRED

Kanon - Osvanu dan (sviranje i pevanje) , ponoviti pojam šta je kanon, utvrditi i ponoviti lestvicu kanona

Slušati Johan Pahelbel,Kanon 
Slušati Colio. C U When you get there
Koristiti udžbenik i CD kao prilog ako nemate CD može i preko interneta

VIII RAZRED

Džez muzika


Slušanje muzike Kad sveci marširaju
Slušanje muzike Glen Miler Oh,When the Saints 
Koristiti udžbenik i CD kao prilog može i preko interneta,takođe se može koristiti i link bebicamusicaleducation za 8. razred.

Gradivo predviđeno za ovu nedelju (23.03.2020 - 27.03.2020.)

V RAZRED


Muzika Antike - Egipat,Indija,Grčka i Rim (udžbenik strana od 98 do 101-pročitati)
Slušanje muzike preko e-učionice i CD-a
Zapamtiti i prepisati u svesku ključne reči
Odgovoriti na pitanja,koja se nalaze na kraju lekcije,u svesci

Banaćansko kolo - narodna pesma
Slušanje pesme sa CD-a i naučiti pevanje pesme po sluhu
Prepisati novu lestvicu (F-dur) i novi simbol snizilice -prepoznati dvodelni oblik pesme a i b

VI RAZRED

Oda radosti - Ludvig van Betoven ( udžbenik strana 55,56)
Slušanje pesme sa CD-a i učenje pesme po notama
Ponoviti F-dur lestvicu
Pročitati biografiju Ludviga van Betovena i Fridriha Šilera (iz udžbenika) 
Slušanje simfonije broj 9 , IV stav "Oda radosti"Ludviga van Betovena (preko youtuba)

VII RAZRED

Renesansa - muzički oblici i kompozitori renesanse
Pročitati iz udžbenika (strana 110,113)
Slušanje primera sa CD-a
Prepisati u  svesci ključne pojmove vezane za renesansu
Slušanje sa CD-a pesme "Greensleaves"
Iz udžbenika sa strane 44,45 naučiti pesmu po sluhu

VIII RAZRED

Džez muzika

Iz udžbenika sa strane 91 i 92 pročitati o džez muzici 
Slušanje sa CD-a ( "Vranjanka"-etno džez,Džez svita"-odlomak)

Gradivo predviđeno za ovu nedelju (30.03.2020. - 03.04.2020.)

V RAZRED

Srpska umetnička muzika - Stevan Hristić, Ohridska legenda, "Grlica" (čitanje biografije kompozitora iz udžbenika sa strane 119 i slušanje muzike sa Cd-a)

Srpska umetnička muzika - Ljubica Marić,Brankovo kolo, Prag sna (čitanje gradiva iz udžbenika sa strane 119 i 120,usvojiti nove muzičke pojmove - kantata,rapsodija i prepisati u svesku                                                                 definicije,slušanje kompozicija sa Cd-a)


VI RAZRED

Bibidi-babidi - Mek Dejvid i Al Hofman (udženik strana 57 - 59 ,slušati kompoziciju sa Cd-a i naučiti pevanje po sluhu,iz udžbenika sa 58 strane uraditi zadatke i sa 59 strane odgovoriti na pitanja u svesci)


VII RAZRED

Johan Sebastian Bah - Tokata i fuga u D-molu - slušati muziku sa Cd-a i pročitati iz udžbenika sa 98 strane o orguljama

URADITI PREZENTACIJU- IZABRATI JEDNU TEMU -
1. Srednjevekovna muzika
2. Muzika renesanse
3. Epoha baroka
4. Epoha klasicizma
5. Izabrati jednog kompozitora epohe ( ili srednjevekovne muzike ili muzike renesanse,baroka ili klasicizma)
POSLATI DO KRAJA APRILA NA E-MAIL - marianadarinkaparipovic59@gmail.com


VIII RAZRED

Džez muzika - podvrste džez - (udžbenik 93 -96 strana,slušati sa Cd-a zvučne primere)

Učenici koji nisu predali radove,prezentacije imaju rok do kraja aprila da pošalju na E-mail marianadarinkaparipovic59@gmail.com


GRADIVO PREDVIĐENO ZA OVU NEDELJU (06.04.2020 - 10.04.2020.)

V RAZRED

Narodna tradicija i srpska umetnička muzika
 - sistematizacija gradiva strana u 114-120 iz udžbenika - sledeće nedelje će biti test iz ove oblasti,bićete naknadno obavešteni
Jagnje moje - Stevan Šram - strana 72 iz udžbenika - slušanje pesme - naučiti pevanje po sluhu.
Utvrditi F-dur lestvicu.Nacrtati strip na temu pesme Jagnje moje u notnu svesku (po strofama).

VI RAZRED

Sve tičice zapjevale - narodna pesma.Udžbenik strana 60.Slušati pesmu i naučiti po sluhu.
Prepisati u notnu svesku prirodnu D-mol lestvicu i uočitii sličnosti i razlike između F-dur i D-moll lestvice.
Odgovoriti na pitanja iz knjige u notnu svesku.Ponavljati i naučiti muziku srednjeg veka i renesanse strana strana 83 - 99.Odgovoriti na pitanja,vezana za ove oblasti,u notnu svesku.
Iz ovih oblasti će biti test.

VII RAZRED

Barok - muzički oblici i predstavnici baroka - udžbenik strana 114 - 118 - slušanje muzičkih primera sa CD-a ili preko Youtuba.
Napraviti koncept u svesci.
Iz ovih oblasti će biti test - Renesansa,Barok.

VIII RAZRED

ROK MUZIKA
Strana 97 - 99 - slušati muzičke primere sa CD-a ili Youtuba.
Pročitati iz udžbenika o rok muzici.
Napisati prezentaciju o Rok muzici.

GRADIVO PREDVIĐENO ZA PERIOD OD 14.04.2020. - 16.04.2020.

V RAZRED

Proleće u šumi,pesma iz Finske (strana 73. - 74.) - učiti pesmu po sluhu sa CD-a,saznati više o Finskoj i o kompozitoru Janu Sibelius

VII RAZRED

Instrumenti sa dirkama - čembalo i harmonika - ostale instrumente sa dirkama ponoviti (strana 96.-99.)
Slušanje - Johanes Brams - Mađarska igra broj 5 
                 Lui Kupren - Kuranta
                 Henri Perls - Graund

VIII RAZRED

Nađi svoju zvezdu -pevanje pesme po sluhu sa CD-a (udžbenik strana 50.-51.)GRADIVO PREDVIĐENO ZA PERIOD 21.04.2020. - 25.04.2020

V RAZRED

Svetska umetnička muzika - Antonio Vivaldi ,"Godišnja doba", "Proleće" (čitanje biografije kompozitora iz udžbenika sa strane 120-121 ,slušati zvučni primer)
                                            - Edvard Grig , "Lirski komad", "Proleće" (čitati biografiju kompozitora iz udžbenika sa strane 123 i slušati zvučni primer)

"Mi smo deca vesela" - narodna pesma ( slušati pesmu sa CD-a i naučiti pesmu po sluhu i uočiti F-dur lestvicu iz udžbenika sa strane 75)

Svetska umetnička muzika - Jozef Hajdn , Gudački kvartet,"Konjanik" (pročitati biografiju kompozitora i napisati u svesku šta označava gudački kvartet,slušati zvučni                                                        primer iz udžbenika sa strane 121-122)
                                            - Ludvig van Betoven - Simfonija broj 6 i Sonatina u G-duru "Menuet" (proćitati biografiju kompozitora i upisati u svesku šta označavaju reči                                                     simfonija,sonatina i menuet,udžbenik strana 122 )

VII RAZRED

Ludvig van Betoven - 9 simfonija , 4 stav , "Oda radosti" (pročitati iz udžbenika sa strane 40-41 , slušati zvučni primer i naučiti pesmu)

Molim sve učenike koji nisu predali svoje radove da to urade do 30.04.2020.
Radove isključivo slati na E-mail adresu 
marianadarinkaparipovic59@gmail.com


VIII RAZRED

Zabavna muzika - oblici i predstavnici zabavne muzike (udžbenik strana 100-102 ,proćitati i slušati zvučne primere)

Molim sve učenike koji nisu predali svoje prezentacije da to učine do 30.04.2020.
Radove slati isključivo na E-mail adresu marianadarinkaparipovic59@gmail.com


MUZIČKA KULTURA
UDŽBENIK KOJI ĆE SE KORISTITI SLEDEĆE ŠKOLSKE GODINE JE IZDAVAČKA KUĆA LOGOS ZA 5-6-7-8 RAZREDGRADIVO PREDVIĐENO ZA PERIOD 27.04.2020.-30.04.2020.V RAZRED

Putovanje kroz lestvice - utvrđivanje naučenih lestvica
C-dur (27.strana)
A-mol,prirodna i harmonska lestvica (56.,57.,59.strana)
G-dur lestvica (61. strana)
F-dur lestvica (69.strana)
V.A.Mocart -čitanje biografije kompozitora (udžbenik 122. strana i slušanje kompozicije "Mala noćna muzika"1. i 3. stav)
Upisati u svesku novi muzički pojam SERENADA - napisati definiciju.

VI RAZRED

Instrumenti sa dirkama - klavir i čembalo - pročitati gradivo iz udžbenika sa strane 102 - 110 

Upisati nove pojmove u notnu svesku (končertino,rapsodija,etida,arabeska,bagatela i kanon)
Slušati zvučne primere i čitati o kompozitorima

VII RAZRED


Ponavljanje i utvrđivanje epohe klasicizma (strana 119. - 123.)
Poslati prezentacije o kompozitorima ili epohama po vašem izboru.Svaki učenik treba da ima po dve prezentacije do kraja maja da bi mu bila zaključena ocena


VIII RAZRED


"Devojko mala"-muzika iz filma "Ljubav i moda" - udžbenik,strana 47.-49. - slušanje i učenje pesme po sluhu
Učenici koji nisu poslali prezentacije o izabranim kompozitorima ili muzičkim epohama da ih pošalju što pre GRADIVO PREDVIĐENO ZA PERIOD 04.05.2020.-09.05.2020.

V RAZRED

Svetska umetnička muzika,Johanes Brams,Simfonija broj 3,3 stav
                                            Rihard Vagner,Tanhojzer "Na Venerinom bregu"
                                            Valter fon der Fogelvajde,Ispod drveta lipe
Pročitati iz udžbenika sa strane 122-123 i slušati zvučne primere

Haj ho,Frenk Čerčil - slušati pesmu i naučiti po sluhu (udžbenik strana 76)
Ponoviti predtakt i uočiti u pesmi

VI RAZRED

Gde je onaj cvetak žuti,Đovani Batista Pergolezi- prepisati D-mol harmonski i odgovoriti na pitanja sa 62 strane

VII RAZRED

Iznad duge,Harold Arden - slušati i naučiti pesmu sa CD-a

Pročitati lekcije sa strana 49-51

VIII RAZRED

Muzika na filmu,radiju i televiziji - Vangelis "Vatrene kočije",Goran Bregović-Kraljica Margo "Venčanje" (udžbenik strana 103,104 - pročitati i preslušati zvučne primere)


GRADIVO PREDVIĐENO ZA PREIOD OD  11.05.2020.- 16.05.2020

V RAZRED


Svetska umetnička muzika-Hauard Šor,Gospodar prstenova,"Dve kule "(Izengrad) i (Uruk Hai) - udžbenik strana 126.,127. - pročitati o kompozitoru i slušati zadate odlomke,napisati u svesci šta znači primenjena muzika

Slatka pesma,D.M.Bokan - udžbenik strana 80.,81.- slušati i naučiti po sluhu pesmu

Antonjin Dvoržak,Humoreska - udžbenik strana 124. - čitati i slušati odlomak i upisati u svesku šta znači humoreska

VI RAZRED

Instrumenti sa dirkama (orgulje,harmonika,čelesta)- udžbenik strana 111.- 117. - slušati zvučne primere i upisati u svesku nove pojmove

Nebo je tako vredro,starogradska pesma- udžbenik strana 63.,64. - slušati i naučiti pesmu uz Cd

VII RAZRED

Džozef Kozma - Uvelo lišće- udžbenik strana 46.-48.- slušati i naučiti pesmu po sluhu.Ponavljati i upisati u svesku E-mol prirodnu,harmonsku i melodijsku lestvicu

Muzika u Srbiji- udžbenik strana 124.-126.- pročitati lekciju i slušati zvučne primere

VIII RAZRED

Filmska muzika u Srbiji - muzika na radiju i televiziji - udžbenik strana 105.,106. - pročitati lekciju i slušati zvučne primere

Muzika na filmu,radiju i televiziji - Vangelis "Vatrene kočije",Goran Bregović-Kraljica Margo "Venčanje" (udžbenik strana 103,104 - pročitati i preslušati zvučne primere)


GRADIVO PREDVIĐENO ZA PERIOD OD 25.05.2020.- 30.05.2020.

V RAZRED


Svetska i srpska umetnička muzika - udžbenik strana 117.-127. ( utvrđivanje). Ponavljanje naučenih pesama.

VI RAZRED

Mačji kanon - francuska pesma - udžbenik strana 75.-77. ( odgovoriti na pitanja sa 77. strane). Ponavljanje gradiva šestog razreda.

VII RAZRED

Đelem.đelem - romska pesma - udžbenik 61. strana ( slušati sa cd-a i naučiti ). Obnavljanje gradiva sedmog razreda.


VIII RAZRED

Utvrđivanje gradiva osmog razreda.


 Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај