Тимови

СТРУЧНИ АКТИВИ И ТИМОВИ
У ШК.2016/2017. ГОДИНИ

 
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
(представници наставника,стручних сарадника, јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и савета родитеља)

БР. ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
1 Татјана Јашин – Мојсе, директор школе
2 Јоана Мојсе, школски психолог (представник стручних сарадника)
3 Наташа Самуилов, професор биологије(представник наставника)
4 Дарја Беровић, професор математике (представник наставника)
5 Гордана Којић, професор разредне наставе (представник наставника)
6 Данило Мајсторовић, професор српског језика и књижевности (представник наставника)
7 Биљана Којић, професор немачког језика и књижевности (представник наставника)
8 Илија Михајловић, професор физичког васпитања(представник наставника)
9 Александар Рељин, професор математике (представник наставника)
10 Драган Владислав, професор техничког и информатичког васпитања(представник наставника)
11 Никола Митровски, професор ликовне културе (представник наставника)
12 Наташа Ћирић, представник локалне самоуправе
13 Весна Цвркота, представник родитеља
14 Милица Драганић,представник ученика
 


ТИМ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

(представници наставника и стручних сарадника)

БР. ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ОБЛАСТ – ПРЕДМЕТ
1 Светлана Николић Разредна настава
2 Јадранка Ћулум Српски језик
3 Зорана Орта Енглески језик
4 Биљана Којић Немачки језик
5 Марио Фијатовић Ликовна култура
6 Мариана Париповић Музичка култура
7 Наташа Павловић - Попов Историја
8 Весна Томић Географија
9 Дарја Беровић Математика
10 Наташа Самуилов Биологија
11 Марко Косовић Физика
12 Волета Керкез Хемија
13 Милан Рисојевић Техничко и информатичко образ.
14 Синиша Рудић Физичко васпитање
15 Василије Стојановић Верска настава
16 Слађана Суботић Библиотекар
 

 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

(председници стручних већа и стручних
актива и представник стручних сарадника)

БР. ЧЛАНОВИ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
1 Татјана Јашин – Мојсе, директор школе, председник педагошког колегијума
2 Александра Милићевић, председник стручног већа разредне наставе
3 Даниела Радосав Николић, председник стручног већа за српски језик
4 Биљана Којић, председник стручног већа за енглески и немачки језик
5 Марио Фијатовић, председник стручног већа за музичку и ликовну културу
6 Наташа Павловић - Попов, председник стручног већа за историју и географију
7 Дарја Беровић, председник стручног већа за математику
8 Наташа Самуилов, председник стручног већа за физику, хемију и биологију
9 Драган Владислав, председник стручног већа за техничко образовање и информатику
10 Синиша Рудић, председник стручног већа за физичко васпитање
11 Гордан Капелан, школски педагог, представник стручних сарадника
 


ТИМ ЗА ИНКУЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
 
БР. ЧЛАНОВИ ТИМА
1 Татјана Јашин – Мојсе, директор
2 Милутинка Пејатовић, професор разредне наставе
3 Јасмина Дудић-Остојић, наставник разредне наставе
4 Лидија Буга, професор разредне наставе
5 Јадранка Ћулум, професор српског језика
6 Ивана Ристин, професор математике
7 Марко Косовић, професор физике
8 Зорана Орта, професор енглеског језика
9 Вера Рајић, наставник разредне наставе
10 Весна Егерић, наставник разредне наставе
11 Јоана Мојсе, школски психолог,представник стручних сарадника
 
 
 
 
 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

БР. ЧЛАНОВИ ТИМА
1 Татјана Јашин – Мојсе, директор
2 Гордан Капелан, школски педагог
3 Даниела Радосав Николић, професор српског језика- руководилац тима
4 Наташа Сретеновић, професор разредне наставе
5 Бојан Керчу, професор географије
6 Милан Рисојевић, професор техничког образовања
7 Јулијана Мочник, професор разредне наставе
8 Наташа Павловић-Попов, професор историје
9 Мила Ђуричин, професор енглеског језика
10 Гордана Којић, професор разредне наставе
11 Слађана Суботић, наставник разредне наставе
12 Наталија Дамјанић, ученик
13 Тамара Пешић, родитељ
14 Миљан Савић, родитељ
 

 

ТИМ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И БОРБУ ПРОТИВ НАСИЉА

1.      Татјана Јашин-Мојсе, директор
2.      Јоана Мојсе. школски психолог
3.      Гордана Обреновић, професор разредне наставе – руководилац тима
4.      Синиша Рудић, професор физичког васпитања
5.      Илија Михајловић, професор физичког васпитања
6.      Лидија Буга, професор разредне наставе
7.      Весна Томић, професор географије
8.      Виолета Керкез, професор хемије
9.      Кристина Михајловић, професор разредне наставе
10.  Татјана Милетић, професор биологије
11.  Јован Илић, наставник разредне наставе
12.  Гордана Којић, професор разредне наставе
13.  Бојан Керчу, професор географије

 

ТИМ ЗА АЖУРИРАЊЕ ШКОЛСКОГ САЈТА

1.Александар Рељин, професор математике
2.Александра Милићевић,професор разредне наставе
3.Никола Митровски, професор ликовне културе
4.Драган Владислав, професор техничког и информатичког образовања
5.Јован Илић, наставник разредне наставе
6.Ивана Ристин, професор математикеПројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај