Plan pismenih zadataka i pismenih provera za drugo polugodište tekuće Školske godine

Датум: 04. Februar 2016 12:03 Категорија: Новости

ПЛАН ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА за ПЕТИ разред

ПЛАН ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА за ПЕТИ разред
Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута уписује се у дневник и објављује се за свако одељење на огласној табли школе, односно на веб страници школе најкасније до краја треће наставне недеље у сваком полугодишту. Распоредом из става 1. овог члана може да се планира највише једна провера у дану, а две у наставној недељи. Распоред из става 1. овог члана и промене распореда утврђује директор на предлог одељењског већа. Члан 12. Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 67/2013).

Разред / одељење Р. бр.
настав. нед.
 
Датум
 
Наст. предмет
 
Врста писм. провере
 
Потпис наставника
 
V 1 ,2   17.02. српски језик контролни                         Даниела Р. Николић
V 1 ,2   7.04. српски језик контролни Даниела Р. Николић
V 1 ,2   5.05. српски језик контролни Даниела Р. Николић
V 1 ,2   7.06. српски језик контролни Даниела Р. Николић
V 1 ,2   3.03. српски језик писмени Даниела Р. Николић
V 1 ,2   20.05. српски језик писмени Даниела Р. Николић
V 2 3. марта   немачки језик контролни Биљана Којић
V 2 1. јуна   немачки језик контролни Биљана Којић
V 1, 3   30.05. географија контролни Весна Томић
V 2, 3 2. фебруара   биологија контролни Наташа Самуилов
V 2, 3 2. априла   биологија контролни Наташа Самуилов
V 2, 3 2. маја   биологија контролни Наташа Самуилов
V 2, 3 1. јуна   биологија контролни Наташа Самуилов
V 2, 3 3. марта   историја контролни Наташа П. Попов
V 2   17.03. географија контролни Тијана Пауновић
V 1, 3 2. априла   немачки језик контролни Маја Никић
V 1, 2, 3 1. фебруара   математика контролни Дарја Беровић
V 1, 2, 3 4. фебруара   математика контролни Дарја Беровић
V 1, 2, 3 2. марта   математика контролни Дарја Беровић
V 1, 2, 3 2.марта   математика писмени Дарја Беровић
V 1, 2, 3 1.јуна   математика писмени Дарја Беровић
V 1, 2, 3 3. априла   математика контролни Дарја Беровић
V 1, 2, 3 3. маја   математика контролни Дарја Беровић
V 1, 2, 3 4. фебруара   енглески језик контролни Соња Марковић
V 1, 2, 3 2. априла   енглески језик контролни Соња Марковић
V 1, 2, 3 4. маја   енглески језик писмени Соња Марковић
V3 1. марта   српски језик писмени Данило Мајсторовић
V3 3. маја   српски језик писмени Данило Мајсторовић
V3 3. јануара   српски језик контролни Данило Мајсторовић
V3 3. фебруара   српски језик контролни Данило Мајсторовић
V3 1. маја   српски језик контролни Данило Мајсторовић
V3
  1. јуна
  српски језик контролни Данило Мајсторовић
                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ПЛАН ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА за ШЕСТИ разред
Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута уписује се у дневник и објављује се за свако одељење на огласној табли школе, односно на веб страници школе најкасније до краја треће наставне недеље у сваком полугодишту. Распоредом из става 1. овог члана може да се планира највише једна провера у дану, а две у наставној недељи. Распоред из става 1. овог члана и промене распореда утврђује директор на предлог одељењског већа. Члан 12. Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 67/2013)..
Разред / одељење Р. бр.
настав. нед.
 
Датум
 
Наст. предмет
 
Врста писм. провере
 
Потпис наставника
 
VI1, 3 1. априла   српски језик контролни Јадранка Ћулум
VI1, 3 4. марта   српски језик писмени Јадранка Ћулум
VI1, 3 1. јуна   српски језик контролни Јадранка Ћулум
VI1, 3 3. маја   српски језик писмени
 
Јадранка Ћулум
VI1,2, 3     географија контролни Весна Томић
VI1,2, 3 2. фебруара   биологија контролни Наташа Самуилов
VI1,2, 3 1. марта   биологија контролни Наташа Самуилов
VI1,2, 3 2. маја   биологија   Наташа Самуилов
VI1,2, 3 4. маја   биологија   Наташа Самуилов
VI1,2, 3 3. марта   историја контролни Наташа П.Попов
VI1,2, 3 5. марта   физика контролни Сандра Војичић
VI1,2, 3 3. марта   немачки језик контролни Биља Којић
VI1,2, 3 1. јуна   немачки језик контролни Биља Којић
VI1,2, 3 2. маја   немачки језик писмени Биља Којић
VI2 1. фебруара   математика контролни А.Рељин
VI2 3. марта   математика писмени А.Рељин
VI2 1. марта   математика контролни А. Рељин
VI2 1. јуна   математика писмени А. Рељин
VI2 3. априла   математика контролни А. Рељин
VI1,3 1. фебруара   математика контролни Зорица Германац
VI1,3 3. марта   математика писмени Зорица Германац
VI1,3 1. марта   математика контролни Зорица Германац
VI1,3
1. јуна
  математика писмени Зорица Германац
VI1,3 3. априла   математика контролни Зорица Германац
VI2 2. марта   српски језик писмени Данило Мајсторовић
VI2 3. маја   српски језик писмени Данило Мајсторовић
VI2 3. јануара   српски језик контролни Данило Мајсторовић
VI2 3. фебруара   српски језик контролни Данило Мајсторовић
VI2 2. маја   српски језик контролни Данило Мајсторовић
VI2 2. јуна   српски језик контролни Данило Мајсторовић
                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПЛАН ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА за СЕДМИ разред
Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута уписује се у дневник и објављује се за свако одељење на огласној табли школе, односно на веб страници школе најкасније до краја треће наставне недеље у сваком полугодишту. Распоредом из става 1. овог члана може да се планира највише једна провера у дану, а две у наставној недељи. Распоред из става 1. овог члана и промене распореда утврђује директор на предлог одељењског већа. Члан 12. Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 67/2013)..
 
Разред / одељење Р. бр.
настав. нед.
 
Датум
 
Наст. предмет
 
Врста писм. провере
 
Потпис наставника
 
VII1, 3   3.02. српски језик контролни Даниела Р. Николић
VII1, 3
  23.03. српски језик контролни Даниела Р. Николић
VII1, 3
  28.04. српски језик контролни Даниела Р. Николић
VII1, 3
  24.05. српски језик контролни Даниела Р.Николић
VII1, 3
VII1, 3
  15.03 српски језик писмени Даниела Р. Николић
  12.05. српски језик писмени Даниела Р. Николић
VII1, 2, 3
  9.02. географија контролни Весна Томић
VII1, 2, 3
  1.02. хемија контролни Виолета Керкез
VII1, 2, 3
  29.02. хемија контролни Виолета Керкез
VII1, 2, 3
1. фебруара   биологија контролни Наташа Самуилов
VII1, 2, 3
3. априла   биологија контролни Наташа Самуилов
VII1, 2, 3 1. јуна   биологија контролни Наташа Самуилов
VII1, 2 4. фебруара   математика контролни Дарја Беровић
VII1, 2 2. априла   математика контролни Дарја Беровић
VII1, 2 2. маја   математика контролни Дарја Беровић
VII1, 2 4 .марта   математика писмени Дарја Беровић
VII1, 2 3. маја   математика писмени Дарја Беровић
VII1, 2, 3 3. марта   историја контролни Наташа П.Попов
VII1, 2, 3 1. марта   физика контролни Сандра Војичић
VII1, 3 3. марта 15.10. немачки језик контролни Биља Којић
VII1, 3 3. априла 26.11. немачки језик писмени Биља Којић
VII1, 2, 3 4. фебруара   енглески језик контролни Соња Марковић
VII1, 2, 3 2. априла   енглески језик контролни Соња Марковић
VII1, 2, 3 3. маја   енглески језик писмени Соња Марковић
VII3 2. фебруара   математика контролни Зорица Германац
VII3 3. марта   математика писмени Зорица Германац
VII3 4. априла   математика контролни Зорица Германац
VII3 4. маја   математика писмени Зорица Германац
VII2 3. марта   немачки језик контролни Маја Никић
VII2 2. априла   немачки језик писмени Маја Никић
VII2 1. јуна   немачки језик контролни Маја Никић
VII2 3. марта   српски језик писмени Данило Мајсторовић
VII2 2. маја   српски језик писмени Данило Мајсторовић
VII2 1. фебруара   српски језик контролни Данило Мајсторовић
VII2 4. априла   српски језик контролни Данило Мајсторовић
VII2 3. маја   српски језик контролни Данило Мајсторовић
VII2 1. јуна   српски језик контролни Данило Мајсторовић
                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПЛАН ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА за ОСМИ разред
Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута уписује се у дневник и објављује се за свако одељење на огласној табли школе, односно на веб страници школе најкасније до краја треће наставне недеље у сваком полугодишту. Распоредом из става 1. овог члана може да се планира највише једна провера у дану, а две у наставној недељи. Распоред из става 1. овог члана и промене распореда утврђује директор на предлог одељењског већа. Члан 12. Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 67/2013)..
Разред / одељење Р. бр.
настав. нед.
 
Датум
 
Наст. предмет
 
Врста писм. провере
 
Потпис наставника
 
VIII1, 2, 3 2. фебруара   српски језик контролни Јадранка Ћулум
VIII1, 2, 3 3. марта   српски језик контролни Јадранка Ћулум
VIII1, 2, 3 4. априла   српски језик контролни Јадранка Ћулум
VIII1, 2, 3 2. марта   српски језик писмени Јадранка Ћулум
VIII1, 2, 3 1. маја   српски језик писмени Јадранка Ћулум
VIII1, 2, 3     географија контролни Весна Томић
VIII1, 2, 3   29.02. хемија контролни Виолета Керкез
VIII1, 2, 3   4.04. хемија контролни Виолета Керкез
VIII1, 2, 3   18.05. хемија контролни Виолета Керкез
VIII1, 3 3. марта   биологија контролни Наташа Самуилов
VIII1, 3 2. маја   биологија контролни Наташа Самуилов
VIII1, 2, 3 3. марта   историја контролни Наташа П.Попов
VIII1, 2, 3 3. марта   немачки језик контролни Биља Којић
VIII1, 2, 3 3. априла   немачки језик писмени Биља Којић
VIII1, 2, 3 3. фебруара   математика контролни А.Рељин
VIII1, 2, 3 2. марта   математика писмени А.Рељин
VIII1, 2, 3 2. априла   математика контролни А.Рељин
VIII1, 2, 3 2. маја   математика писмени А.Рељин
VIII2 2. марта   биологија контролни Маја Соколовић
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај