"МАЛА МАТУРА 2016." - опште информације

Датум: 15. April 2016 11:13 Категорија: Новости

 У оквиру секције «МАЛА МАТУРА 2016.», на нашем сајту, можете се ближе информисати о полагању Завршног испита и упису у средње школе за Школску 2016/2017. годину.

Правилником о изменама и допунама Правилника о упису ученика у средњу школу («Сл. гласник РС», бр. 75/2015) рангирање ученика приликом уписа у средњу школу врши се на основу бодова остварених током школовања (максимално 70) и бодова стечених на Завршног испита (максимално 30).

Бодови који се добијају за успех рачунају се на следећи начин:

 • општи успех из шестог разреда множи се бројем 4,

 • општи успех из седмог разреда множи се бројем 5,

 • општи успех из осмог разреда можи се бројем 5;

 • сабирањем ова три резултата добија се број бодова остварен током школовања.


Завршни испит траје три дана:

 • Први дан – српски, односно матерњи језик

 • Други дан – математика

 • Трећи дан – комбиновани тест (задаци из биологије, физике, хемије, историје и географије)


Сва три теста носе максимално 30 бодова, а сваки појединачно највише 10 бодова. Овакав начин бодовања примењује се од школске 2015/2016. године.

Ученик стиче право на упис у гимназије и стручне школе у четворогодишњем трајању уколико је остварио укупно 50 бодова (бодови са школовања + бодови са Завршног испита).

Процедура уписа у средње школе

Након објављених резултата завршног испита, сваки ученик израчунава број бодова са којима конкурише за упис у неку од школа. Наредни корак је састављање листе жеља где сваки ученик уписује школу и профил за који је показао највише интересовања. Као прву жељу ученици уносе профил за који имају највише интересовања, друга жеља је профил за који су мање заинтересовани, трећи још мање итд. Редослед написаних школа је битан, јер ће ученик бити распоређен у прву школу за коју буде имао довољно бодова. Неке од препорука су да се на листу напише минимум десет школа, од двадесет колико је највише.

Када се попуњава листа, прво што се уписује је шифра образовног профила и она се преписује из конкурса који је објавило Министарство просвете, баш онако како је тамо написана. Једна од честих грешака је исписивање слова у шифри ћирилицом иако је у конкурсу написана латиницом. Након исписивања, обавезно проверити да ли је шифра тачно написана.

Приликом попуњавања листе потребно је погледати колико су ученици ранијих година имали бодова при упису на одређене профиле, чиме се стиче јаснија слика о шансама да се дете упише на неки од жељених профила.

Битно је нагласити да не постоји универзална таблица или тачан број бодова који су потребни за упис ученика на неки од смерова, већ то зависи од интересовања ученика као и броја бодова које су освојили.

Након предавања листе жеља, чека се распоред ученика, односно редослед кандидата за упис у средње школе.

Приликом рангирања, ако ученици имају исти број бодова, предност има онај који је носилац Дипломе “Вук Караџић”, а затим онај који је остварио више бодова на завршном испиту.

Додатни бодови, за успех са такмичења, важиће се само при успису у школе за надарене ученике, док се за гимназије и средње стручне школе ови бодови неће рачунати при рангирању ученика.

Ученици могу да стекну и додатне бодове за упис у школе за надарене, ако су освајали награде на републичким и међународним такмичењима из наставних предмета.

Успеси на међународним такмичењима носе највише бодова:

 • Прво место – 20 бодова

 • Друго место – 18 бодова

 • Треће место - 14 бодова

 

Успеси на републичким такмичењима носе:

 • Прво место – 8 бодова

 • Друго место – 6 бодова

 • Треће место – 4 бода

Уколико ученик оствари више награда из истог предмета, рачуна се она на којој је освојио више бодова.

Приликом рангирања, ако ученици имају исти број бодова, предност има онај који је носиоц дипломе “Вук Караџић”, затим онај који је освојио више награда на такмичењима и на крају они који су освојили више бодова на завршном испиту.

Упис у музичке школе, уметничке школе и гимназије за таленте

Сви ученици који желе да упишу музичку, балетску или дизајнерску школу, гимназију за ученике са посебним способности као што су филолошка, физичка и математичка, школу у којој се део наставе одвија на страном језику и школу за талентоване ученике (музичка школа за таленте у Ћуприји), полажу и посебан пријемни испит, који се одржава пре Завршног испита, на којима се вреднује таленат и знање из области у којој желе да наставе даље школовање.

Ученици који желе да упишу спортску гимназију ослобођени су пријемног испита. Уместо тога потребно је да донесу потврду о оствареним спортским успесима.


 

Документа за упис

Након објављивања списка и сазнања ко је коју школу уписао, следећи корак је предаја докумената за упис у средњу школу.

Потребна документа су:

 • Извод из матичне књиге рођених;

 • Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу;

 • Сведочанство о завршеној основној школи;

 • Сведочанства VI, VII и VIII разреда;

 • Уверење о положеном завршном испиту;

 • Лекарско уверење за упис у средњу школу (није потребно за сва занимања);

 • Дипломе са такмичења.


 Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај