Директор школе

Директор школе: 

Имe и прeзимe дирeктoрa: Taтjaнa Jaшин - Mojсe
Прoфeсoр рaзрeднe нaстaвe и спeциjaлистa мeтoдикe српскoг jeзикa и књижeвнoсти.

E-mail: [email protected]

Контакт телефон: 013/830-721
Адреса: Омладински трг бб
              26300 ВршацПројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај