Тимови

СТРУЧНИ АКТИВИ И ТИМОВИ
У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
(представници наставника,стручних сарадника, јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и савета родитеља)
БР. ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
1 Татјана Јашин – Мојсе, директор школе
2 Јоана Мојсе, школски психолог (представник стручних сарадника)
3 Наташа Самуилов, професор биологије(представник наставника)
4 Дарја Беровић, професор математике (представник наставника)
5 Гордана Којић, професор разредне наставе (представник наставника)
6 Данило Мајсторовић, професор српског језика и књижевности (представник наставника)
7 Биљана Драгишић, професор немачког језика и књижевности (представник наставника)
8 Илија Михајловић, професор физичког васпитања(представник наставника)
9 Марко Мунџић, професор математике (представник наставника)
10 Драган Владислав, професор техничког и информатичког васпитања(представник наставника)
11 Мелинда Барна-Петровић, проф.ликовне културе ( представник наставника )
12 Наташа Ћирић, представник локалне самоуправе
13 Горан Каровић, представник родитеља
14 Софија Мијатов, представник ученика
 
ТИМ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
(представници наставника и стручних сарадника)
БР. ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ОБЛАСТ – ПРЕДМЕТ
1 Светлана Николић Разредна настава
2 Јадранка Ћулум Српски језик
3 Зорана Орта Енглески језик
4 Биљана Драгишић Немачки језик
5 Мелинда Барна-Петровић Ликовна култура
6 Анђелија Стојановић Музичка култура
7 Наташа Павловић - Попов Историја
8 Весна Томић Географија
9 Дарја Беровић Математика
10 Наташа Самуилов Биологија
11 Константин Видаковић Физика
12 Виолета Керкез Хемија
13 Синиша Рудић Физичко и здравствено васпитање
14 Бобан Петрушић Верска настава
15 Слађана Суботић Библиотекар
 
 
ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
(председници стручних већа и стручних
актива и представник стручних сарадника)
 
БР. ЧЛАНОВИ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
1 Татјана Јашин – Мојсе, директор школе, председник педагошког колегијума
2 Александра Милићевић, председник стручног већа разредне наставе
3 Даниела Радосав Николић, председник стручног већа за српски језик
4 Маја Никић, председник стручног већа за енглески и немачки језик
5 Анђелија Стојановић, председник стручног већа за музичку и ликовну културу
6 Весна Томић, председник стручног већа за историју и географију
7 Дарја Беровић, председник стручног већа за математику
8 Наташа Самуилов, председник стручног већа за физику, хемију и биологију
9 Марко Мунџић, председник стручног већа за техничко образовање и информатику
10 Синиша Рудић, председник стручног већа за физичко васпитање
11 Гордан Капелан, представник стручних сарадника - педагог
 
ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
 
БР. ЧЛАНОВИ ТИМА
1 Татјана Јашин – Мојсе, директор
2 Милутинка Пејатовић, професор разредне наставе
3 Јасмина Дудић-Остојић, наставник разредне наставе
4 Лидија Буга, професор разредне наставе
5 Јадранка Ћулум, професор српског језика
6 Ђурђица Булаја, професор математике
7 Константин Видаковић, професор физике
8 Зорана Орта, професор енглеског језика
9 Вера Рајић, наставник разредне наставе
10 Весна Егерић, наставник разредне наставе
11 Јоана Мојсе, представник стручних сарадника- психолог
 
ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
 
БР. ЧЛАНОВИ ТИМА
1 Татјана Јашин – Мојсе, директор
2 Гордан Капелан, педагог
3 Даниела Радосав – Николић, професор српског језика и књижевности- руководилац тима
4 Наташа Сретеновић, професор разредне наставе
5 Бојан Керчу, професор географије
6 Јулијана Мочник, наставник разредне наставе
7 Наташа Павловић-Попов, професор историје
8 Анита Ђурић Стојков, професор енглеског језика
9 Слађана Суботић, библиотекар
10 Весна Костадиновић-Марчек, родитељ
 
 
ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
 
БР. ЧЛАНОВИ ТИМА
1 Татјана Јашин – Мојсе, директор
2 Гордан Капелан, педагог
3 Јоана Мојсе,  психолог
4 Даниела Радосав  Николић, професор српског језика,  руководилац тима за самовредновање
5 Наташа Самуилов, професор биологије, руководилац тима за развојно планирање
6 Весна Егерић, професор разредне наставе
7 Сергеј Васиљевић, представник ученика
 
 
ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
БР. ЧЛАНОВИ ТИМА
1 Весна Томић, професор географије
2 Даниела Радосав  Николић, професор српског језика
3 Наташа Павловић-Попов , професор историје
4 Марко Мунџић, професор информатике
5 Наташа Сретеновић, наставник разредне наставе
6 Драган Владислав, професор технике и технологије
7 Гордан Капелан, школски педагог
 
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНИАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 1. Татјана Јашин-Мојсе, директор
 1. Јоана Мојсе, психолог
 1. Гордана Обреновић, професор разредне наставе – руководилац тима
 1. Синиша Рудић, професор физичког васпитања
 1. Илија Михајловић, професор физичког васпитања
 1. Лидија Буга, професор разредне наставе
 1. Весна Томић, професор географије
 1. Виолета Керкез, професор хемије
 1. Кристина Михајловић, професор разредне наставе
 1. Татјана Милетић, професор биологије
 1. Јован Илић, наставник разредне наставе
 1. Гордана Којић, професор разредне наставе
 1. Бојан Керчу, професор географије
 1. Помпилиу Маран, секретар установеПројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај