Биологија на даљину

                                                         
           
                                                                                 25.5. - 30.5.2020. ( 11. недеља)  

 
5. разреди
 
52 , 53  -   ТЕСТ 25.5. у 11 часова,на сајту линк и шифра.
На Е- учионици домаћи задатак
 
6. разреди
 
    ТЕСТ 25.5. у 13 часова, на сајту школе линк и шифра
На Е-учионици домаћи задатак.                   
 
7. разреди
 
Лекција „Проблеми везани за период одрастања“ (стр.197), прочитати, у свеске забележити најважније појмове и научити.
 
8. разреди
 
Припрема за завршни испит8-1, 8-3  у  уторак 26.  и четвртак  28. 5. у 11 часова прко зума могу да се укључе на час припремне наставе.
( консултације око питања која нису јасна, градива које сте поновили...) на сајту ће бити апликација преко које можете да се прикључите.
На ТВ-у пратити припремну наставу а имате и ове линкове:
 
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1450491/532/os8-biologija-citologija-zivotni-procesi-i-drvo-zivota

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1460506/532/os8-biologija-botanika-i-evolucija

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1465098/532/os8-biologija-zoologija


                                                                                              18.5. - 23.5.2020. ( 10. недеља)  
 5. разреди

52 , 53  - Лекције „Живот под земљом“ прочитати , у свеске забележити најбитније појмове , детаљно објашњења и  домаћи задатака на Е-учионици.
Провера ТЕСТ понедељак 25.5.2020. у 11часова, биће постављен линк и шифра за логовање овде на сајту.
Област ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА ( животна средина, адаптације, живот у води, на копну, под земљом).
               
6. разреди
 
Лекције  „Односи исхране у екосистему“ (стр.44-53) прочитати , записати најважније појмове.Детаљна упутсва и домаћи на Е-учионици.
Провера ТЕСТ  понедељак 25.5.2020. у 13 часова, биће постављен линк и шифра за логовање овде на сајту. Поновити област ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ (стр.10- 53)
 
7. разреди
 
    Лекција „ Правилна и исхрана и поремећаји исхране“ (стр.132-136) прочитати, у свеске забележити најважније појмове и научити. Домаћи задатак  до 20.5.2020. на мејл tasasamuilov@yahoo.com

домаћи задатак 

8. разреди
 
Припрема за завршни испит, на ТВ-у од 18.5.-29.5.2020. биће емитована припремна настава за  завршни испит.
8-1, 8-3  у среду 20.5. у 11 часова преко зума могу да се укључе на час припремне наставе.
( консултације око питања која нису јасна, градива које сте поновили...) на сајту ће бити апликација преко које можете да се прикључите.

https://us04web.zoom.us/j/6940557073?pwd=YzFaanozd1hydHJkYzR1WHpzNXNWUT09&status=success
                                                                                               11.5. - 16.5.2020. ( 9. недеља)   

 5. разреди
 
52 , 53  - Лекције „Живот у води“и „Живот на копну“ прочитати , у свеске забележити најбитније појмове , детаљно објашњења и  домаћи задатака на Е-учионици.
НАПОМЕНА: провера ТЕСТ 25.5.2020. 
 
6. разреди
 
Лекције  „Еколошки фактрори и њихов значај“ (стр.28-33) и „ Адапптаије, животна форма“ (стр.35-43) прочитати , записати најважније појмове.
Детаљна упутсва и домаћи на Е-учионици.
НАПОМЕНА: провера ТЕСТ 25.5.2020. 
 
7. разреди
 
    Лекција „ Систем за варење“ (стр.129-131) прочитати, у свеске забележити најважније појмове и научити грађау органа система за варење и обољења система за варење
 
8. разреди
 
Припрема за завршни испит, поновити градиво из претходних година урадити задатке из збирке за комбиновани тест.
 
 8-1, 8-3 имају на тимс платформи скрипту за припрму из биологије

                                                                                              4.5.  9.5.2020. ( 8. недеља)    

 5. разреди

  51  - Праћење наставе на РТС3, записивање, израда домаћих задатака.
Наставница Татјана Милетић
52 , 53  - Лекција „ Прилагођеност живих организама“ прочитати , у свеске забележити најбитније појмове и урадити домаћи на Е-учионици.
 
6. разреди
 
Лекцију  „Од бисфере до популације“ (стр.16-27) прочитати , записати најважније појмове.Детаљна упутсва и домаћи на Е-учионици.
Помоћ лекције које су биле на тв-у 
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1352619/529/os6-biologija-zivot-u-eko-sistemu
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1360336/529/os6-biologija-organizacija-biocenoze

 
7. разреди
 
Петак 8.5.2020. ТЕСТ ( систем за дисање и крвни систем) у 1755 ч. биће постављен линк и шифра логовање. 
    Лекција „ Систем за варење“ (стр.126-129) прочитати, у свеске забележити најважније појмове и научити грађау органа система за варење до варења харане.
 
8. разреди
 
8-1, 8-3  у четвртак 7.5.2020. тог дана у 1755мин. биће постављен линк и шифра за логовање.
 
8-2 тест по договору са наставницом Ружицом.

Поновити област ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
 
 
  


                                                                                                27.4.-  .30.4.2020. ( 7.недеља)         
5. разреди

52 , 53  - четвртак  30.4.2020.  тест у 1755мин. биће постављен линк и шифра за логовање који ће бити доступни 60 минута. На тесту ће бити  области  НАСЛЕЂИВАЊЕ ОСОБИНА И ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ.
    Лекцију из ПРВОГ дела уџбеника „ Живот у воденој и копненој средини“ прочитати , у свеске забележити најбитније појмове и урадити домаћи на Е-учионици.
НАПОМЕНА: обрати пажњу на рок за предају домаћег задатка, потрбно је по завршетку задатак сачувати и тек онда изаћи из е-учионице.

6. разреди
 
Лекцију  „Од биосфере до популације“ (стр.10- 16) прочитати , записати најважније појмове.
Детаљна упутства и домаћи на Е-учионици.
НАПОМЕНА: обрати пажњу на рок за предају домаћег задатка, потрбно је по завршетку задатак сачувати и тек онда изаћи из е-учионице.
 
 
7. разреди
 
Поновити лекције СИСТЕМ ОРГАНА ЗА ДИСАЊЕ ( стр.139-146) и одговори на питања стр.144,  КРВНИ СИСТЕМ ( стр.151-164) јер ће бити тест у петак  8.5.2020.
Домаћи послати до 4.5. на мејл  tasasamuilov@yahoo.com

Имате дат линк на којем можете на интересантан начин проверити своје знање и поновите лекције

https://wordwall.net/play/1113/019/478?fbclid=IwAR384bf3cEiA4RAYvXg13GwiNQfiKaM9rGByKPVzZO5s_2ItcAhJ7vhKZt8

 https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1358149/531/os7-biologija-sistem-organa-za-krvotok-obrada-i-razmenu-gasova-obrada
 

8. разреди
 
Поновити област ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ  стр.202-224 јер ће бити тест у четвртак 7.5.2020.
 
 


                                                                                                21.4.-  25.4.2020. ( 6.недеља)                                                            

 5. разреди
 
51- Праћење наставе на РТС3, записивање, израда задатих питања.
Наставница Татјана Милетић

52 , 53  - Поновити област НАСЛЕЂИВАЊЕ ОСОБИНА (стр.10-30) и ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ( стр.72- 100) за следећи недељу јер ће бити провера у виду теста,
 четвртак  30.4.2020. тог дана у 1755мин. биће постављен линк и шифра за логовање који ће бити доступни 60 минута. Домаћи задатак за ову недељу биће послат на Е-учионицу.
НАПОМЕНА: обрати пажњу на рок за предају домаћег задатка, потрбно је по завршетку задатак сачувати и тек онда изаћи из е-учионице.
 
 
6. разреди
 
               Четвртак  23.4.2020. тог дана у 1755мин. На сајту школе биће постављен линк и шифра за логовање који ће бити доступни 45 минута. Тест се ради 15минута       (потребно је ући на дати линк где ће се отворити страна на коју треба унети име и презиме, шифру –паскод који сте добили, притиснути старт и започети израду теста. На крају теста треба притиснути предај – SUBMIT, сва питања морају да се ураде да би се тест завршио).
            Лекцију „ Алкохолизам и здравље“ (стр.180-184) прочитати, научити и у свеску забележити најбитније појмове. На Е-учинци  имаћете послат домаћи задатак.
НАПОМЕНА: обрати пажњу на рок за предају домаћег задатка, потрбно је по завршетку задатак сачувати и тек онда изаћи из е-учионице
 

7. разреди
 
              Лекцију „ Обољења органа за излучивањ“ ( стр.174-175) прочитати, научити у свеске забележити најбитније појмове. За домаћи одговорити на питања стр.173. и 177. и послати на мејл tasasamuilov@yahoo.com  до 26.4.2020.
 
 
8. разреди
 
             Лекцију „ Отпад и рециклажа“ (стр.222-225) прочитати, научити у свеске забележити најбитније појмове.
За домаћи урадити наставни листић и послати га на мејл до 26.4.2020. ( 8.-1 и 8.-3 tasasamuilov@yahoo.com   8.-2 ruzicahilа@gmail.com )
 
 ДОМАЋИ ЗАДАТАК
 
                                                                                              
                                                                                                                13.4.- 16.4.2020. (5.недеља)

5. разреди
 
51- Праћење наставе на РТС3, тезе из градива и домаћи који предавач зада треба урадити.Свеске ће бити прегледане када се стекну услови.
Наставница Татјана Милетић

52 , 53  - Лекцију „ Пубертет и промене“ (стр. 97.) прочитати, научити и у свеску забележити најбитније појмове. На Е-учиoнцу  имаћете послат домаћи задатак.
За све информације и објашњења можете се обратити на мејл tasasamuilov@yahoo.com 

6. разреди
 
Поновити област НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА ( стр.88-115) за следећу недељу јер ће бити провера у виду теста , четвртак  23.4.2020. тог дана у 1755мин. биће постављен линк и шифра за логовање који ће бити доступни 60 минута.
Домаћи задатак за ову недељу биће послат на Е-учионицу.За све информације и објашњења можете се обратити на мејл tasasamuilov@yahoo.com
 
7. разред
 
Среда 15.4.2020. ТЕСТ ( ендокрини и полни систем) у 1755 ч. биће постављен линк и шифра за логовање теста кои ће бити доступни 60 минута (тест радите га 30 минута).
 Лекцију „ Систем органа за излучивање“ (стр.170-173) прочитати, научити у свеске забележити најбитније појмове.
 За све информације и објашњења можете се обратити на мејл tasasamuilov@yahoo.com

 https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1384277/531/os7-biologija-sistem-organa-za-izlucivanje
 
8. разред
 
8-1, 8-3  у четвртак 16.4.2020. тог дана у 1755мин. биће постављен линк и шифра за логовање који ће бити доступни 60 минута ( тест радите 30 минута).
За све информације и објашњења можете се обратити на мејл tasasamuilov@yahoo.com
8-2 у среду 15.4.2020. За све информације и објашњења можете се обратити на мејл
ruzicahilа@gmail.com
 
Лекцију „  Енергетска ефикасност“ (стр.214) прочитати, научити у свеске забележити најбитније појмове, на РТС3 пратити лекцију.

https://www.youtube.com/watch?v=NlezdrizblM

https://www.youtube.com/watch?v=_kocZ-j-o3I


                                                                                                           
                                                                                                             6.4.-.10.4. 2020.  (4.недеља)


5. разреди

51- Праћење наставе на РТС3 дaнас и у четвртак, тезе из градива и домаћи који предавач зада треба урадити.Свеске ће бити прегледане када се стекну услови.
Наставница Татјана Милетић
52 , 53  - Поновити лекције од стр.72- 95 и урадити вежбе и задатке из књиге које сте прескочили или нисте урадили.
МОЛИМ СВЕ УЧЕНИКЕ ДА АКТИВИРАЈУ НАЛОГЕ КОЈЕ СУ ДОБИЛИ ОД РАЗРЕДНИХ СТАРЕШИНА ЈЕР ЋЕ УБУДУЋЕ ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, ТЕСТОВИ, ВЕЖБЕ БИТИ СЛАНИ  ПРЕКО Е-УЧИОНИЦЕ .
 
6. разреди
 
Лекцију „ Повреде, прва помоћ и мере превенције“ (стр.173) прочитати, научити и забележити најбитније појмове у свеску.
МОЛИМ СВЕ УЧЕНИКЕ ДА АКТИВИРАЈУ НАЛОГЕ КОЈЕ СУ ДОБИЛИ ОД РАЗРЕДНИХ СТАРЕШИНА ЈЕР ЋЕ УБУДУЋЕ ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, ТЕСТОВИ, ВЕЖБЕ БИТИ СЛАНИ  ПРЕКО Е-УЧИОНИЦЕ. 
 
 
7. разред

Поновити лекције  Ендокрини систем и Систем за размножавање за следећу недељу јер ће бити провера у виду теста у среду 15.4.2020. тог дана у 1755мин. биће постављен линк и шифра за логовање који ће бити доступни 60 минута.
НАПОМЕНА: Пажљиво читај и ради оно што сте се тражи, слати само оне домаће задатке који се траже од вас !!!
За све информације и објашњења можете се обратити на мејл tasasamuilov@yahoo.com
 
8. разред

Обрати пажњу на разлику између интродукције и реинтродукције !
Поновити лекције из поглавља Глобалне последице загађења (стр.174- 194) за следећу недељу јер ће бити провера у виду теста.
8-1, 8-3  у четвртак 16.4.2020. тог дана у 1755мин. биће постављен линк и шифра за логовање који ће бити доступни 60 минута.
За све информације и објашњења можете се обратити на мејл tasasamuilov@yahoo.com
8-2 у среду 15.4.2020. За све информације и објашњења можете се обратити на мејл
ruzicahilа@gmail.com                                                                                                          30.3.-5.4. 2020.    (3.недеља)

5. разреди
 
51- Праћење наставе на РТС3, тезе из градива и домаћи који предавач зада треба урадити.Свеске ће бити прегледане када се стекну услови.
Наставница Татјана Милетић
52 , 53  - Лекција „Физичка активност и здравље“ (стр.90) потребно је научити, извући најбитиније појмове у свеску .
ПРЕПОРУКА: Ученици могу да активирају електронски уџбеник и погледају видео записе који прате лекцију.
За све информације и објашњења можете се обратити на мејл tasasamuilov@yahoo.com
 
 
6. разреди
 
Урадити провери своје знање стр.112-115 као и стр.171-172.  На стр.160 уради  Разумеш ли? објашњење напиши у свеску. Нацртати стрип којим ћеш приказати пример природне селекције и послати га на мејл tasasamuilov@yahoo.com
ПРЕПОРУКА: Ученици могу да активирају електронски уџбеник и погледају видео записе који прате лекцију.
 
7. разред
 
Лекција „Крвни систем“ прочитати и научити ( стр.154-158,163-164) Као помоћ имате П.П. презентацију, најбитније појмове записати у свеску. Пратити наставу на РТС3.
Задтаке који су везни за крвни систем из претходне и ове лекције урадити и током наредне недеље послати на мејл tasasamuilov@yahoo.com
ПРЕПОРУКА:.Неки линкови који вам могу помоћи да поновите и утврдите градиво.

http://Крвни систем 2.део.

https://www.youtube.com/watch?v=pMf-F7P0Rzo

8. разред
 
Лекције „ Природни ресурси – одрживо коришћење“(стр.210) прочитати, научити и забележити у свеску најбитиније појмове. Пратити наставу на РТС3. Повежи са градивом које си учио из техничког и информатичког образовања, географије....
За све информације и објашњења можете се обратити на мејл tasasamuilov@yahoo.com
и ruzicahila@gmail.com                                                                                                         23.3.-29.3.2020.   (2.недеља)  

  5. разред
 
51- Праћење наставе на РТС3, тезе из градива и домаћи који предавач зада треба урадити.Свеске ће бити прегледане када се стекну услови.
Наставница Татјана Милетић
52 , 53  - Лекција „ Штетност дуванског дима“ (стр.86) потребно је научити, извући најбитиније појмове у свеску и на стр.89 урадити провери своје знање.
ПРЕПОРУКА: Ученици могу да активирају електронски уџбеник и погледају видео записе који прате лекцију.
За све информације и објашњења можете се обратити на мејл tasasamuilov@yahoo.com
 
6. разред
 
Лекција „Путеви преношења заразних болести“стр.(163) прочитати, научити и забележити најбитније појмове у свеску. На стр.165. пример табела коју треба преписати у свеску, истражи БИОЛОГИЈА ОНЛАЈН стр.166, на стр.167 пример Дечја глиста  и Разумеш ли? стр.168 и 178. Питање: Да ли ти знаш за неку пандемију?
ПРЕПОРУКА: Ученици могу да активирају електронски уџбеник и погледају видео записе који прате лекцију.
За све информације и објашњења можете се обратити на мејл tasasamuilov@yahoo.com

7. разред
 
Лекција „Крвни систем“ прочитати и научити ( стр.150-153,160-161) Као помоћ имате П.П. презентацију, најбитније појмове записати у свеску. Пратити наставу на РТС3.
За све информације и објашњења можете се обратити на мејл tasasamuilov@yahoo.com
НАПОМЕНА: Ученици који су имали да спреме П.П. презентације могу да ми их пошаљу на мејл.

http://крвни систем 1.део

8. разред
 
Лекције „ Концепт одрживог развоја“ (стр.202) и „Првао на информисаност“ (стр.206)
прочитати, научити и забележити у свеску најбитиније појмове. Пратити наставу на РТС3.
Дати су вам линкови помоћу којих можете на забаван начин да проверите своје знање.
За све информације и објашњења можете се обратити на мејл  tasasamuilov@yahoo.com (8.1, 83) и ruzicahila@gmail.com (82)
 
quizizz.com/join/quiz/

https://www.footprintcalculator.


                                                                                                         17.3.- 21.3.2020.    (1.недеља)
 5. разред
 
51- Ученици треба да: прате наставу на РТС3, да у свеску забележе оно што су запамтили као најважније; стр. 22. из уџбеника да ураде вежбу, стр.28.и 29.да ураде примере у свескама.
Наставница Татјана Милетић
 52 , 53 – Ученици да понове лекцију Значај здраве исхране и воде; Брза храна и енегетска пића ( стр.72). Обратити пажњу на КАКО СЕ ПРАВИЛНО ПЕРУ РУКУ (стр.82)
Урадити провери своје знање (стр.84-85)
          Лекцију Штетност дуванског дима (стр.86) прочитати за следећу недељу.
ПРЕПОРУКА: Ученици могу да активирају електронски уџбеник и погледају видео записе који прате лекцију.
Наставница Наташа Самуилов, за све информације и објашњења можете се обратити на мејл tasasamuilov@yahoo.com
 
6. разред
 
    Лекцију Бактерије, обољења и антибиотици ( стр.150) прочитати и научити, у свеску забележити најважније појмове. Пример: Бубонска куга (стр.153) прочитати и урадити на стр.154 Рзумеш ли? .Обрати пажњу на КОНТРОЛУ БАКТЕРИЈСКИХ ИНФЕКЦИЈА  и уради Разумеш ли? (стр.155). На стр.156 уради ЗАДАТАК, размисли и запиши одговор у свеску. Урадити провери своје знање (стр.161-162)
Обновити лекцију Природна селекција тако што ћеш урадити провери своје знање (стр.111)
ПРЕПОРУКА: Ученици могу да активирају електронски уџбеник и погледају видео записе који прате лекцију.
Наставница Наташа Самуилов, за све информације и објашњења можете се обратити на мејл tasasamuilov@yahoo.com
Додатак:
      Куга је била на путу за Дамаск и у пустињи је престигла караван.
     „Куда журиш?“ упита је вођа каравана.
     „У Дамаск. Намеравам узети 1000 живота“.
      На повратку из Дамаска Куга је поново прошла покрај каравана.
      Вођа јој рече: „ Однела си 5000 живота а не 1000.“
     „ Не,“ одговори Куга. „Ја сам узела 1000,
       остале је однео Страх.“
           Антони де Мело.
 
 7. разред
 
       Обновити лекције Ендокрини  и полни систем. На стр.139 Систем орагана за дисање прочитати и научити, у свеску забележити најважније појмове. Ученици могу користити као помоћ  линк https://www.youtube.com/watch?v=KNQhCtKBt-8   Пратити наставу на РТС3.
За све информације и објашњења можете се обратити на мејл tasasamuilov@yahoo.com
 
8. разред
 
    Лекције Киселе кише (стр.185) и Ерозија земљишта; Нестајање биљних и животињских врста (стр.189- 195) прочитати, научити и забележити у свеску најважније појмове. Пратити наставу на РТС3.
      Обновити ГЛОБАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂЕЊА као помоћ дата је П.П.прзентација и постављен је радни задатак.
За све информације и објашњења можете се обратити на мејл. tasasamuilov@yahoo.com (8.1, 83) и ruzicahila@gmail.com (82)
 
GLOBALNEPOSLEDICE 
Radni zadatak.
hgreenhouseffect
 


 Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај