Акти школеЗакон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању 2013.

Уредба о условима прибављања, отуђења и давања ствари у својини у закуп.

Закон о јавној својини

Правилник о начину унутрашњег узбуњивања


ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ОШ „ МЛАДОСТ „ ВРШАЦ
 
ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ОШ „ МЛАДОСТ „ ВРШАЦ

PRAVILNIK O DIPLOMAMA ZA IZUZETAN USPEH UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређења угледа, части или достојанства личности.

Правилник о обављању друштвено-корисног односно хуманитарног рада

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о испитима

Статут школe

Правила понашања у школe

Правилник о мерама, начину и поступку заштите ученика

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Развојни план 2020-2023Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај