Јавне набавке


Позив за подношење понуда за јавну набавку услуге организовања екскурзија за ученике у 2016. години.

Прилог пратеће документације се налази овде:


Конкурсна документација за екскурзију 2016.doc

Позив за подношење понуда за екскурзију 2016.doc

Измена конкурсне документације за екскурзију 2016.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде .

Одлука о додели уговора може се преузети овдеO
бавештење о закљученом уговору за екскурзије у 2016. (документ)

 

Конкурсна документација за екскурзију 2017.

Позив за подношење понуда - екскурзија 2017.
 Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге организовања екскурзија и наставе у природи у 2017. години.
 Обавештење о закљученом уговору за екскурзији и наставу у природи у 2017. години.


 Јавна набавка услуге организовања екскурзија у 2018. години.
  Позив за подношење понуда - екскурзије у 2018. години
  Конкурсна документација - екскурзије у 2018. години
Одлука о додели уговора за екскурзије у 2018. години.ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 2018.Одлука о обустави постпука - Партија бр. 4Јавна набавка услуге организовања екскурзија и наставе у природи у 2019. години. 
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- 
КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈAФизичко-техничко обезбеђење имовине и лица КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

 
ПОЗИВ  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА


Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Измене конкурсне документације 

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

 Одлука о додели уговора за екскурзије и наставу у природи у 2019. години.
 


Одлука о додели уговора за јавну набавку услуге физичко-техничког обезбеђења имовине и лица за ОШ " Младост " у Вршцу.
 


 Обавештење о закључењу уговора за екскурзије и наставу у природи у 2019. години 
Обавештење о закљученом уговору о физичко-техничком обезбеђењу имовине и лица.

Ј
авна набавка ужине за ученике ОШ " Младост " Вршац шк.2019/2020 година
Позив за подношење понуда за јавну набавку ужине можете преузети овде.
К
онкурсну документацију за јавну набавку ужине можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора за јавну набавку ужине за ученике ОШ " Младост " у Вршцу можете преузети овде.

Обавештење о додели уговора за јавну набавку ужине за ученике ОШ " Младост " Вршац можете преузети овде.

Ј
авна набавка оброка у продуженом боравку за ученике ОШ " Младост " Врпац шк.2019/2020. година
Позив за подношење понуда за набавку оброка у продуженом боравку можете преузети овде.
Конкурсну документацију за јавну набавку оброка у продуженом боравку можете преузети овде.


Одлуку о додели уговора за јавну набавку оброка у продуженом боравку за ученике ОШ " Младост " у Вршцу можете преузети овде.

Обавештење о додели уговора за јавну набавку оброка у продуженом боравку за ученике ОШ " Младост " у Вршцу можете преузети овде.


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА ЗА ОШ "МЛАДОСТ" У ВРШЦУ(2/2020) 

Позив за подношење понуда за јавну набавку физичко-техничког обезбеђења можете преузети овде.

Конкурсна документацију за јавну набавку физичко-техничког обезбеђења можете преузети овде. 

Одговор на питања заинтересованог понуђача за јавну набавку физичко-техничког обезбеђења бр,2/2020 можете преузети овде.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ОШ " МЛАДОСТ " У ВРШЦУ У 2020. ГОДИНИ (1/2020) 

Позив за подношење понуда за јавну набавку екскурзија у 2020. години можете преузети овде. 

Конкурсну документацију за јавну набавку екскурзија у 2020. годину можете преузети овде.

О
длуку о обустави поступка за јавну набавку фитичко-техничког обезбеђења имовине и лица можете преузети  овде.

Одлуку о додели уговора за јавну набавку екскурзија у 2020. години можете преузети овде.

Обавештење о закључењу уговора за јавну набавку екскурзија у 2020. години можете преузети овде.

Споразумни раскиди Уговора за партије бр. 1-5 закључени су 11.06.2020. године због наступања околности после закључења уговора које се нису могле предвидети у време закључења, а односе се на проглашење ванредног стања у Републици Србији и епидемију изазвану вирусом Covid-19 која је и даље на снази, а имајући у виду пре свега и обавезу очувања беобедности и здравља ученика.

Обавештење о измени Уговора о организацији тродневне матурске екекурзије за ученике 8. разреда шк.2020/2021. године ( Партија бр. 6) о промени термина реализације ове екекурзије можете погледати овде.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА-ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК (2/2020)

Позив за подношење понуда за јавну набавку физичко-техничког обезбеђења ( поновљени поступак ) можете преузети овде.

К
онкурсну документацију за јавну набавку фузичко-техничког обезбеђења ( поновљени поступак )  можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора за јавну набавку физичко-техничког обезбеђења ( поновљени поступак ) можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору о физичко техничком обезбеђењу ( поновљени поступак ) можете преузети овде.

ЈАВНА НАБАВКА ИНТЕРАКТИНИХ ТАБЛИ СА ПРОЈЕКТОРОМ ( 3/2020)-Поступак јавне набавке спроведен је у отвореном поступку од стране Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице Нови Сад као поступак јавне набавке од стране више наручилаца односно у име и за рачун 502 установе основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда за територију АП Војводине, на основу одлуке број:128-404-23/2020-03-1 од 14.02.2020. године.


Обавештење о закљученом Уговору о набавци интерактивне табле са пројектором можете преузети овде.

Одлуку о измени Уговора о набавци интерактивне табле са пројектором можете преузети овде.

 ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО НОВОМ ЗАКОНУ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ( примењује се од 01.07.2020. године
П
одатке о поступцима јавних набавки након ступања на снагу и почетка примене Закона о јавним набавкама ( " Сл. Гласник РС " бр. 91/2019) можете пратити на Порталу јавних набавки:  https://jnportal.ujn.gov.rs/
 Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај