Контакт

Oснoвнa шкoлa "Mлaдoст"
Oмлaдински Tрг бб
26300 Вршaц
тeл:013/830-721
фax:013/830-068

email: [email protected] 
Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај