Историја на даљину

Драги моји ученици,
хвала на сарадњи и разумевању током нашег рада у настави на даљини!
Честитам вам успешан завршетак школске године!Лепо се проведите на распусту и да се септембра видимо у нашој школи,у нашем кабинету за историју!
Осмацима желим да буду успешни на пријемном испиту и да покажу знање,које су стекли у раду са предметним наставницима!
Све вас пуно поздрављам!
Ваша наставница
Наташа Павловић-ПоповЗадаци за једанаесту недељу наставе на даљину(25.05.-29.05.)

5.разред

-Питања (понављање градива-Историја као наука,Стари век)-питања урадити у свесци,не морате да преписујете питања!
-Задатак у Е учионици

6.разред

-написати тезе у свесци из лекције Османско царство у време највећег успона(уџбеник стр.172.-175.)
-пронаћи и написати у свесци најважније податке из биографије султана Сулејмана Величанственог(1520.-1566.)
-направити у свесци две табеле:у првој написати све о хајдуцима(наведи неке познате хајдуке),у другој табели написати све што прочиташ о ускоцима(наведи познате ускоке)
-одговорити  у свесци на питања из уџбеника стр 175.(не треба преписивати питања!)

7.разред

-одговорити у свесци на питања из уџбеника са стр.174. (Срби под хабзбуршком влашћу)
-одговорити у свесци на питања из уџбеника стр.178. (Положај Срба у Турској)
-у свесци направи две табеле:у првој написати све сличности, а у другој све разлике када говоримо о положају српског народа под страном влашћу од краја XVIII века до седамдесетих година XIX века

8.разред

-Припрема за полагање пријемног испита (градиво 5.разреда) - ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ НА ХРОНОЛОГИЈУ, ИСТОРИЈСКЕ КАРТЕ И ИСТОРИЈСКЕ ЛИЧНОСТИ!!!
-Припрема за полагање пријемног испита (градиво 6.разреда)
-Хронологија


 
Задаци за десету недељу наставе на даљину(18.05.-22.05.)


5.разред

-написати у свесци о хунском вођи Атили (на основу текста из уџбенка стр.119)
-прочитати из уџбеника на стр.125 Сажетак (Стари Рим) и подвуци све важне године
-урадити у Е-учионици постављени задатак

6.разред

-прочитати лекцију из уџбеника стр.164-166 Хришћанска црква у раном новом веку и одговорите на 4 питања из уџбеника стр.167
-на основу историјске карте са стр.167 написати у свесци које су земље Европе биле:православне,римокатоличке,протестантске и исламске
-прочитати лекцију из уџбеника стр.168-171 Апсолутистичке монархије и одговорите у свесци на 5 питања из уџбеника стр.171
-написати у свесци биографију једног апсолутстичког владара(нпр. Луј XIV,Петар I Велики,Марија Терезија... можете нацртати владара или залепити слику!)

7. разред

-у свесци урадити 4 питања са стр.166 из уџбеника
-написати у свесци тезе из нове лекције Срби под хабзбуршком влашћу (уџбеник стр.168.-174.)
-написати у свесци тезе из нове лекције Положај Срба у Турској(уџбеник стр.175,.178.)

8.разред

-Стари Рим (понављање градива 5.разреда)-задатке урадити писмено у свесци
-Стари Рим (систематизација)
-Српске земље и Османска освајања (Држава кнеза Лазара...,Држава српских деспота,Последњи отпор хришћанских држава...)-понављање градива 6.разреда
-Национална историја позног средњег века(понављање градива 6.разреда)
-Обреновићи,Уставобранитељи (понављање градива 7.разреда)
-Понављање градива 7.разреда
-Тест из историје 2017.
-Тест из историје 2018.(припрема за пријемни)


Задаци за девету недељу наставе на даљину(11.05.-16.05.)

5.разред

-прочитати нашу последњу лекцију из уџбеника стр.117-119. Пропаст античког света(Пад Западног Римског царства)
-урадити у свесци 7.питања,која се налазе у оквиру нове лекције(не треба преписивати питања)
-на стр.120.урадити у свесци последња три питања,не треба преписивати питања,само пишите одговоре у свесци
-урадити на стр, 121 у уџбенику,1. и 2.задатак

6.разред
-прочитати нову лекцију из уџбеника на стр161.-163. Хуманизам и ренесанса
-одговорити у свесци на  5.питања из уџбеника са стр.163.(не треба преписивати питања)
-написати у свесци биографију једног представника хуманизма или ренесансе(нпр.Петрарка,Макијавели,Шекспир,Микеланђело...,можете иштампати и залепи у свесци,пожељно је да имате и фотографију)
-написати у свесци тезе из лекције Хришћанска црква у раном новом веку(уџбеник стр.164.-166.)

7.разред
-прочитати лекцију Живот у Србији (уџбенк стр.153.-158.) и одговорити у свесци на 4.питања из уџбеника стр.158.
-прочитати лекцију из уџбеника стр.159.-162.Црна Гора у доба владичанства
-одговорти у свесци на 3. питања из уџбеника са стр.162.(не треба преписивати питања)
-написати тезе у свесци из лекције стр.163.-165. Кнежевина Црна Гора

8. разред

-прочитати лекцију из уџбеника стр.232.-236. Друштвени и економски развој Југославије и урадити у свесци 4. питања са стр.236.
-прочитати лекцију из уџбеника стр.237.-241.Друштвена криза и пораз Југославије и урадити у свесци 3.питања са стр.241.
-у одељку Проверите,обновите,научите урадити у књизи задатке стр.242.-243.
-у току недеље у google classroom биће постављени задаци за припрему за полагање пријемног испита


 

Задаци за осму недељу наставе на даљину (04.05.-09.05.)

5.разред
-контролни задатак (Стари Рим-систематизација) ће бити постављен у Е-учионици,ради се у понедељак од 18h-19h!
-урадити у свесци питања из уџбеника на стр.122(задатак 3. односи се на Римску религију)
-урадити у свесци  питања из уџбеника на стр.122.(задатак 3.-односи се на Хришћанство)

6.разред
-контролни задатак(Српске земље и Османска освајања-систематизација) ће бити постављен у Е-учионици,ради се у уторак од 17h-18h!
-прочитати лекцију из уџбеника стр.157.-160.Велика географска открића и одговорити у свесци на питања из уџбеника стр.160.
-пронаћи фотографије морепловаца(Колумба,Васка де Гаме,Магелана и залепити у свесци
-написати у свесци биографију једног морепловца

7.разред
-контролни задатак(Обреновићи-Уставобранитељи) ће бити постављен у google classroom и ради се у четвртак од 17h-18h!
-прочитати лекцију из уџбеника стр.146-152.Србија на путу ка независности 1868.-1878.
-написати у свесци биографију кнеза(краља од 1882.) Милана II Обреновића
-урадити у свесци питања из уџбеника на стр.152.(6 питања)

8.разред
-теме и упутства за семинарски рад ће бити  постављене у google classroom
-прочитати лекцију из уџбеника стр.228-231. Спољнополитички положај Југославије
-урадити питања из уџбеника стр.231.

 

 Задаци за седму недељу наставе на даљину (27.04.-30.04.)

5.разред
-урадити задатак у Е учионици (Култура старог Рима)
-прочитати лекцију из уџбеника стр.114-116. Хришћанство и урадити у свесци питања,која се налазе у оквиру лекције Хришћанство
-провера знања је у понедељак(04.05. -17h-18h),питања ће бити постављена у Е-учионици,поновити из уџбеника лекције о Старом Риму(од стр.96.-113.)


6.разред
-прочитати лекцију из уџбеника стр. 154.-156. Почетак новог века и одговорити на питања у свесци са стр.156.
-провера знања ће бити у уторак (05.05-17h-18h),питања ће бити постављена у Е-учионици,поновити из уџбеника стр.124.-145.

7.разред
-прочитати лекцију стр.141.-144.Друга владавина кнеза Милоша и кнеза Михаила Обреновића (1859.-1868.) и одговорите на питања са стр.145.
-провера знања ће бити у четвртак (07.05-17h-18h),питања ће бити постављена у google classroom,поновити о Обреновићима и Уставобранитељима(стр.132.-144.)

 

8.разред

-прочитати лекцију стр.224 Нова власт (влада ДФЈ) и одговорити на питања са стр.227

-задаци за понављање градива 6. и 7. разреда ће бити постављени у google classroom(припрема за пријемни испит)Задаци за шесту недељу наставе на даљину (21.04.-25.04)
5.разред
-урадити питања у лекцији "Култура старог Рима" стр109.-113 (има седам питања,урадити у свесци)
-урадити у свесци питања из уџбеника стр.120 (од 7-12,првих шест сте имали раније да урадите)
-научите лекције стр.96-113,јер  је следеће недеље провера знања за оцену!

6.разред
-прочитати лекцију стр.143 "Од историје до легенде" и написати тезе у свесци
-одговорити на питања стр.145
-на стр.147.у "Проучите и Одгонетните" урадите ленту и 2.задатак
-научите лекције од стр.124-142,јер следеће недеље следи провера знања за оцену!

7.разред
-урадите питања у google classroom и пошаљите до договореног датума
-прочитати лекцију стр.138 и написати тезе у свесци
-одговорите на питања стр.140
научити лекцију о Уставобранитељско владавини,због провере знања следеће недеље!

8.разред
-погледати задатке из историје из комбинованих збирки,јер у петак радите онлајн комбиновани пробни тест! Молим вас да детаљно прочитате шта се тражи у задатку!Обратите пажњу на хронологију,историјске личности,појаве и процесе!Срећно!!!
-урадити питања у google classroom и пошаљите до договореног датума


 
Задаци за пету недељу наставе на даљину (14.04.-16.04.)

Драги ученици,желимо вам срећне Ускршње празнике! Проведите их у здрављу,љубави,миру,толеранцији и стрпљењу!
Ваше наставнице
Наташа Павловић-Попов
Тијана Тодоровић-Живков

5.разред
-урадити задатке на платформи Е учионица (на горњој левој страни имате опцију Сачувај и Изађи,ако задатке не сачувате-задатак није видљив!!!)
-прочитати лекцију Култура Старог Рима стр 109.-113. и подвући кључне речи
-ПП презентација Исхрана Старог Рима

6.разред

-урадити задатке на платформи Е учионица(на горњој страни имате опцију Сачувај и Изађи,ако задатке не сачувате-задатак није видљив!!!)
-
прочитати лекцију стр.138 Последњи отпор хришћанских држава Османлијама
- урадити питања са стр.142 у свесци(не преписуј питања)

7.разред
-прочитати лекцију стр.132 Прва владавина Милоша и Михаила Обреновића (1815.-1842.)
-урадити питања у свесци са стр.137 (не преписуј питања)
-Династија Обреновић

8.разред
-Задаци(понављање градива 5.разреда,припрема за матуру)
-прочитати лекцију стр.215.-217.
-урадити у свесци питања са стр.217.


 


Задаци за четврту недељу наставе на даљину (06.04.-09.04.)

5.разред

-Задаци(Рим као светска сила старог века -понављање)

-РТС3-погледати час:Рим у доба царства,а затим прочитати лекцију Рим у доба царства(уџбеник стр.104.-108)

-у свесци написати имена римских  царева(од када до када су владали),који се помињу у лекцији

-нацртати у свесци ленту времена стари Рим(уџбеник 124)

6.разред

-прочитати лекцију Држава срских деспота (уџбенк стр.133-137) и подвуци кључне појмове

-написати у свесци о биографији  деспота Стефана Лазаревића(можете иштампати и залепити у свесци)

-одгoворити у свесци(не преписивати питања) на питања из уџбеника стр.137.

7.разред

-Задаци(Други српски устанак -понављање)

-урадити питања из уџбеника стр.131(не преписуј питања)

-пронађи  и погледај на сајту историјски кабинет презентације о Првом и Другом српском устанку

8.разред

-РТС3 час погледати(Југословенско ратиште 1943/1944,Ратна стварност у окупираној Југославији,Крај 2.светског рата)

-Задаци (Југославија у 2.светском рату-понављање)

-прочитати лекцију Покрети и идеје савременог друштва (уџбеник стр.211.-214.)

-Мартин Лутер Кинг (уџбеник 222.,прочитај текст и уради први део задатка тј.напиши у свесци биографију)

-на сајту ЗУОВ (тестови за малу матуру 2020/2021) имате 15 комбинованих тестова,молим вас да урадите питања  из историје!Задаци за прву недељу наставе на даљину (17.03.-21.03)

5.разред -Хеленизам (Александар Македонски 336.пне-323.пне)

Драги петаци,молим вас да обавезно прочитате лекцију о Хеленизму и Александру Македонском(уџбеник стр.82-87),да нацртате ленту времена -хеленизам(87стр) , да прочитате текст о Оснивању Александрије у Египту  и одговорите на четири питања у вези са текстом!То је за ову недељу!Поздрав!Ваше наставнице:Наташа Павловић Попов,Тијана Тодоровић Живков.

6.разред-Продор Турака на Балкан (пол.XIV вeka)

Драги моји шестаци,
молим вас да прочитате лекцију Српске земље и Османска освајања(уџбеник стр.124-127),да урадите 5.питања на 127стр и три питања на146стр,нацртати карту са 127стр.Ширење Османске државе!То је за ову недељу!Поздрав!Ваша наставница Наташа

7.разред-Српска револуција (Први српски устанак 1804.-1813. и Други српски устанак 1815.)
Драги седмаци!Молим вас да на сајту историјски кабинет погледате презентацију о избијању 1.српског устанка,да направите себи хронологију догађаја од 1804.-1813.(посебно обратите пажњу на узрок,повод и последице)Урадите питања на 120стр.Толико за ову недељу!

Поздрав!Ваша наставница Наташа

8.разред-Југославија у другом светском рату(1941.-1945.)
Драги моји матуранти,као прво поуздано знам да ће на завршном испиту сигурно бити хронологија,препознавање и упоређивање историјских извора и препознавање ист.лич,догађаја или процеса са фотографије!Молим вас да то поновите!Што се ове недеље тиче-направите у свесци хронологију догађаја од 1941.-1945. у Југославији!

Поздрав!Ваша наставница НаташаЗадаци за другу недељу наставе на даљину (23.03.-28.03.)

5.разред

-Прочитати лекцију -Оснивање и успон Рима(уџбеник стр.96-99),подвући у тексту,оно што је аутор истакао да је важно!

-На историјској карти на стр.98 пронаћи и заокружити Италју,Рим,реку Тибар,Јадранско,Јонско иТиренско море

-Написати у свесци легенду о Браћи близанцима Ромулу и Рему

-Занимљливост:прочитати на стр97 казивање Тита Ливија,римског историчара о томе како су "Гуске спасле Рим"

-Нацртати у свесци по избору неку илустрацију из Римске историје

6.разред

-"Размишљајте као историчар"су задаци на стр.149,а ви радите ове недеље 2.Пад Балкана под Турке Османлије(прочитај и анализирај) 

-"Вежбајте као историчар" задатак на стр.150
1.Извори-Како је изгледала девширма-данак у крви(прочитати и  урадити анализу)

7.разред

-Прочитати лекцију Друга фаза устанка,слободна територија,слом устанка(уџбеник стр 121-125)

-Написати у свесци кључне речи из лекције о ослобођењу Београдског пашалука и формирању Устаничке,Карађорђеве Србије

-формирај своја питања(нпр.7) која ће се односити на овонедељну тему,напиши их у свесци и одговори

8.разред

-Прочитати из уџбеника на стр 203. о Страдању цивила у Југославији у 2.светском рату и одговори на питања у свесци

-Прочитати из уџбеника на стр.204 о Савезничкм мисијама и одговори на питања

-Направи у свесци табелу са битним скраћеницама(нпр.НОО,Авној,НОП,ЈА и др) и напиши значење

-Погледај табеле на стр.172,покушај да их упоредиш и анализираш


Задаци за трећу недељу наставе на даљину (30.03.-04.04.)

Молим све ученике да задатке радите редовно и педантно у свесци (уз обавезан датум за текућу недељу). Свеске ће бити прегледане и оцењене!

5.разред

-Тест (Стара Грчка,Хеленизам);преписати и   урадити у свесци

-Прочитати лекцију Рим као светска сила старог света(уџбеник стр.100-103.) и подвући кључне речи

-Урадити у свесци првих шест питања (уџбеник стр.120)

6.разред

-Тест (Немањићи);преписати и урадити у свесци

-Прочитати лекцију Држава кнеза Лазара и битка на Косову (уџбеник стр.128.-132.) и повуци кључне речи

-Урадити питања из уџбеника на стр.132.

7.разред

- Тест (1.српски устанак);преписати и урадити у свесци

-Прочитати  лекцију Други српски устанак 1815.(уџбеник стр127.-130.) и написати у свесци кључне речи

-Написати у свесци биографију кнеза Милоша Обреновића (уџбеник стр. 130)

8.разред

-Тест (2.светски рат)

-Прочитати лекцију Послератни свет....(уџбеник стр 206.-210) и написати тезе у свесци

-Одговори на питања стр210. у свесци


 Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај